Cáo phó: bà cố Rosa Maria - thân mẫu Lm Barnaba Giám tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam - qua đời ngày 23-9-2021

Cáo phó: bà cố Rosa Maria - thân mẫu Lm Barnaba Giám tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam - qua đời ngày 23-9-2021

Cáo phó: bà cố Rosa Maria - thân mẫu Lm Barnaba Giám tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam - qua đời ngày 23-9-2021

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù chết, cũng sẽ được sống”(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh
Gia đình thương tiếc báo tin, Mẹ của chúng con

Bà Cố Rosa Maria CÁP THỊ THÊ

Sinh ngày 01 tháng10 năm1926 tại Trà Lộc, Hải Lăng, Quảng Trị,
đã được Chúa gọi về vào lúc 0g40 ngày 23/9/2021

Nghi thức Tẫn liệm vào lúc 10g00, ngày 23/9/2021, tại Tư gia.

Thánh lễ An táng vào lúc 6g30, ngày 25/9/2021,

tại Nghĩa trang Giáo Xứ Hạnh Trí (Giáo hạt Ninh Sơn, Giáo Phận Nha trang)

Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên Chương trình Tang lễ sẽ được tổ chức đơn sơ.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha và quý Tu sĩ nam nữ cùng mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Rosa Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành tri ân

Kính báo:
Lm. Phêrô Lê Minh Cao,
Lm. Barnaba Lê An Phong,SDB,
Các anh chị và các cháu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top