Ban Mục vụ Di Dân TGP: Tổng kết 3 ngày tập huấn đợt I

Ban Mục vụ Di Dân TGP: Tổng kết 3 ngày tập huấn đợt I

WGPSG -- Khóa huấn luyện cơ bản về mục vụ di dân (MVDD) lần I đã được tổ chức tại nhà thờ thánh Phaolô, 280 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân Tp. HCM vào các Chúa nhật 10,17, 24 tháng 10 năm 2010. Tham dự khóa học là những người đang sinh hoạt MVDD trong Giáo phận Tp. HCM, với trên 300 học viên thuộc 27 giáo xứ như Phaolô Bình Tân, Xuân Hiệp, Bình Thuận, Thạch Đà, Khiết Tâm…Bảy dòng tu và các quý chức, các ban, các đoàn thể của nhiều giáo xứ.

Khóa học triển khai Huấn thị “Erga Migrantes Caritas Christi” (Tình yêu Chúa Kitô dành cho di dân) với mục đích học hỏi những điều cơ bản về hoạt động MVDD và đào tạo nhân sự.

Các đề tài “Truyền giáo cho người di dân” do cha FX. Nguyễn Minh Thiệu - thư ký ban MVDD, cha Gioan Nguyễn Văn Ty - Phó chủ tịch UBMVDD chia sẻ về mục vụ di dân và truyền giáo, và “Làm thế nào để phát huy tiềm lực của người di dân” do cha Micae Trương Thanh Tâm và cha Phêrô Phan Đình Phục - Dòng Tên, là những nội dung được đưa ra học hỏi và thảo luận sôi nổi trong khóa học.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Chủ tịch UBMVDD thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã đến lắng nghe và đưa ra giải pháp cho các vấn đề di dân là cải tạo giáo dục và nâng cao đời sống kinh tế. Điểm chính yếu của MVDD là giáo dục đức tin và loan báo Tin Mừng. Các cha Giuse Đỗ Đình Ánh - Tổng thư ký, cha Fx. Từ Thiện Huân - Don Bosco, cha Nguyễn Văn Chủ - Gx. Xóm Thuốc, cha Trần Văn Lưu - Gx. Nam Hòa, cha Giuse Mai văn Hoàn - phụ tá Gx. Phaolô Bình Tân cùng tham dự, chia sẻ.

Nội dung khóa huấn luyện được đúc kết như sau:

- Di dân là dấu chỉ thời đại. Người di dân có tầm quan trọng đối với Giáo hội.
- Làm MVDD phải dựa trên Kinh Thánh và thần học di dân. MVDD là giáo dục đức tin và loan báo Tin Mừng.
- Người di dân là dụng cụ đối thoại và loan báo Tin Mừng trong chính điều kiện sống của mình.
- Người di dân là nguồn lực có thể thay đổi đất nước và thế giới.

Trong phần khai mạc và kết thúc, cha Phaolô Phạm Trung Dong - Trưởng ban MVDD Giáo phận đã trình bày bối cảnh MVDD Thành phố và mời gọi tiếp tục tham dự các khóa học cũng như đồng hành phục vụ, chia sẻ với anh chị em di dân để họ sớm hội nhập vào các sinh hoạt tôn giáo tại giáo hội địa phương nơi họ đang sinh sống.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top