Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 84

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 84

MỤC LỤC NHỊP CẦU CARITAS 82
 
Lời Ngỏ
Sắc lệnh của Giáo Hội về việc kính nhớ Đức Trinh nữ Maria Mẹ Hội Thánh
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa TGP Sài Gòn
Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô đã về bên Chúa
Thánh lễ an táng Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô
Chương trình Ca nhạc Nhịp cầu Caritas 5 – Để trái tim được nhìn thấy
Caritas TGP - Tĩnh tâm Mùa Chay
Caritas TGP – Khám chữa bệnh tại Trường Tình thương Lasan Tân Hưng
 
Caritas TGP – Thủy trị liệu cho trẻ bại não
Caritas TGP – Lo hậu sự cho người vô gia cư
Caritas giáo hạt Chí Hòa - Chào đón cha tân Linh hướng
Đức Thánh Cha – Họ mà làm thinh – thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên
Góp nhặt – Con cần tình thương
Hoàn cảnh một bệnh nhân cần trợ giúp
Cầu nguyện cho các Linh hồn

Top