Bài giảng Thánh lễ bổn mạng Giới trẻ Con Đức Mẹ, Miền Thành phố

Bài giảng Thánh lễ bổn mạng Giới trẻ Con Đức Mẹ, Miền Thành phố

Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B
LỄ BỔN MẠNG
GIỚI TRẺ CON ĐỨC MẸ MIỀN THÀNH PHỐ

Anh chị em rất quý mến,

1. Hôm nay tôi đến đây, theo lời mời của Cha xứ, để cử hành thánh lễ mừng bổn mạng “Giới trẻ Con Đức Mẹ, Miền Thành phố”: Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ của Mùa Vọng. Vì hôm nay, Phụng vụ đòi buộc cử hành Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng, nên chúng ta hân hoan khai mạc Mùa Vọng: hướng về Chúa Giêsu, chờ đợi Chúa đến, chúng ta cũng hướng về Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng là “Niềm Hy Vọng” của chúng ta và tất cả nhân loại. Trước hết chúng ta tìm hiểu về Mùa Vọng, dưới ánh sáng của Lời Chúa trong các bài đọc Thánh Kinh.

2. Bài đọc Tiên tri Isaia nhấn mạnh nhiều đến niềm hy vọng của Dân Chúa trong Cựu Ước: đó là một sự khao khát mãnh liệt, khao khát được Thiên Chúa đến viếng thăm: “phải chi Người xé trời mà ngự xuống” (Is 63,19). Dân Chúa tin tưởng vào Lời Thiên Chúa hứa sẽ đến giải thoát họ khỏi tội lỗi và sự dữ, khỏi ách nô lệ trần gian, ban cho Vương quốc Tình Thương và Hạnh Phúc. Họ tin tưởng Thiên Chúa là Cha và là Đấng Cứu Chuộc, vì đó là Danh xưng của Người từ muôn thuở (x. Is 63,16). Dân Chúa còn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng Sáng Tạo Toàn Năng mà bản chất là yêu thương. Chúng ta được mời gọi hướng về Thiên Chúa, tin tưởng vào Lời hứa của Ngài, hoàn toàn trông cậy vào Ngài, phó thác mọi sự cho Ngài, vì không có gì mà Ngài không làm được.

3. Lời hứa của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Theo lời thư Phaolô, Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi ân huệ nơi Đức Giêsu Kitô, khiến chúng ta không thiếu một ân huệ nào, nhưng phong phú về mọi mặt. Thiên Chúa còn mời gọi chúng ta “hiệp thông với Đức Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Ngài” (x. 1 Cr 1,9), để được chia sẻ hạnh phúc làm Con Thiên Chúa cùng với Đức Giêsu Kitô và trong Đức Giêsu Kitô. Nội dung Lời hứa là chính Chúa Giêsu, mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, tin tưởng vào Chúa Giêsu và yêu mến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến, đang đến và sẽ đến với chúng ta. Mùa Vọng là Mùa đón chờ Chúa đến.

4. Trong bài Phúc Âm (Mc 13,33-37), chính Chúa Giêsu nói với chúng ta là những môn đệ của Người, về trách nhiệm của Cộng đoàn các môn đệ, của mọi thành phần trong Gia đình của Thiên Chúa, là Giáo hội. Chúa tự ví mình như một “Người Chủ Nhà” trẩy đi phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình và chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức, chờ đợi Chủ về. Các đầy tớ ấy là chúng tôi, và là anh chị em. Chúng ta đều là gia nhân của Người. Chúng ta có trách nhiệm canh cửa, để khi Chủ về, mở cửa cho Chủ, bất cứ lúc nào, dù là lúc chập tối, hay nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng. Chúng ta hãy sẵn sàng đón Chúa bất cứ lúc nào, và Chúa thường đến rất đột xuất.

5. Chúa đã trao phó mọi sự cho chúng ta: của cải vật chất và thiêng liêng, đó là các ân sủng của Ngài. Và Chúa còn giao việc làm cho chúng ta nữa. Trách nhiệm của chúng ta là không phung phí “Ơn Chúa” (kho tàng ân sủng), và siêng năng làm việc, làm sinh sôi nảy nở “đời sống thiêng liêng” của chúng ta, thay vì lười biếng,  mê ngủ. Chúng ta phải tỉnh thức, để thế giới khỏi chìm vào bóng tối tội lỗi và sự chết. Chúng ta hãy chia sẻ cho nhau và cho nhiều người khác nữa các ân huệ dồi dào của Chúa. Chúng ta cũng hãy chia sẻ cho nhau trách nhiệm mà Chúa trao phó cho chúng ta.

6. Chúng ta noi gương Đức Mẹ, Đấng không ngừng hướng lên cùng Thiên Chúa, lắng nghe Lời Thiên Chúa dạy bảo, và được giải thoát khỏi nguyên tội và mọi tội lỗi khác, ngay từ lúc đầu thai. Và cuối cùng đã đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể vào Cung Lòng Trinh Nguyên của Mẹ. Hãy noi gương Đức Mẹ của Mùa Vọng, Đấng luôn luôn chờ đợi Thiên Chúa đến viếng thăm. Nhờ Mẹ mà Con Thiên Chúa trở thành Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mùa Vọng hướng chúng ta đến Ngày Chúa Giáng Sinh. Hãy chuẩn bị tâm hồn thật kỹ lưỡng để đón mừng Chúa đến.

Nhà thờ Hoàng Mai, ngày 30 tháng 11 năm 2014

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top