Bài giảng lễ Bế mạc Công nghị TGP.TPHCM 2011

Bài giảng lễ Bế mạc Công nghị TGP.TPHCM 2011

Bài giảng lễ Truyền chức Linh mục, 26.11.2011, Nhà thờ Chánh Tòa

-----o0o-----

Lời mở

Trong Thánh lễ hôm nay, trước tiên, chúng ta hãy tạ ơn Chúa thương ban cho Công Nghị giáo phận đem lại ơn ích thiêng liêng cho gia đình giáo phận. Ơn đầu tiên là ơn hiệp thông với Chúa và với nhau trong gia đình giáo phận. Nhân dịp nầy, tôi xin có lời chân thành cám ơn mọi người góp phần vật chất và tinh thần cho Công Nghị mang lại kết quả tốt đẹp.

Trong Thánh lễ trao tác vụ Linh mục hôm nay, chúng ta hãy chung ý cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ban ơn đổi mới cho các linh mục ngày càng trở nên mục tử như lòng Chúa mong muốn và như lòng người khát mong.

Anh em tiến chức thân mến,

1. Nghi thức trao tác vụ linh mục, trước hết là thánh hiến anh em thành người của Chúa. Người của Chúa là gì? Tôi muốn anh em lưu ý đến hai điều nầy như là định hướng và là nến tảng đời sống người của Chúa. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, người của Chúa thì luôn gắn bó với Chúa, người của Chúa thì luôn nói Lời Chúa.

2. Người của Chúa là người luôn gắn bó với Chúa, chuyên cần gặp gỡ Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, tìm và thi hành ý Chúa. Ý Chúa bày tỏ trước hết, qua luật mến Chúa yêu người. Ngài đã ban hành luật nầy, nhằm giúp con người biết cách mến Chúa yêu người, đồng thời cũng nhằm mở rộng hai van tim của lòng người. Một van mở rộng để tiếp nhận ánh sáng và năng lượng tình yêu từ Thiên Chúa. Một van mở rộng nhằm phản chiếu và chia sẻ ân ban của Chúa cho mọi người.

Ý Chúa còn được bày tỏ qua ơn gọi linh mục. Ơn gọi là lời mời gọi linh mục bước theo Đức Giêsu là Con Chúa làm người yêu thương và phục vụ cho Tin Mừng cứu độ. Yêu thương phục vụ như Chúa, có nghĩa là : (1) Hoà nhập vào đời sống xã hội nhân loại, nhưng không để mình bị nhiễm những thói hư tật xấu trong xã hội. (2) Đồng cảm với phận người để thăng tiến đời sống con người, nhưng không gây phân hoá chia rẽ gia đình nhân loại. (3) Dấn thân phục vụ cho Tin Mừng cứu độ, vì sự sống và sự phát triển của mọi người. Trong hoàn cảnh hôm nay, phục vụ cho Tin Mừng cứu độ đòi hỏi linh mục không tạo ra, không chạy theo một thế lực trần thế, không tạo điều kiện cho cánh hữu cánh tả lợi dụng mình như công cụ chính trị phục vụ cho tư lợi tư quyền của họ.

Ý Chúa còn được bày tỏ qua việc Chúa trao ban ơn Chúa Thánh Thần. Ơn nầy là lời mời gọi linh mục cộng tác với Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng, sức mạnh, đổi mới, giúp bản thân mỗi người : vừa cởi bỏ nếp sống cũ bị kiềm toả bởi lòng tham sân si với xu hướng hay kết tội và loại trừ nhau; vừa mặc lấy con người mới, đổi mới cách nghĩ, cách nói, cách làm, cách ứng xử, nói chung là cách tu thân, cách tề gia, cách trị quốc, sao cho thuận ý trời, hợp với văn hoá lành mạnh của xã hội, hoà với lòng người, nhằm mang lại bình an và niềm vui, yêu thương và hợp nhất cho mọi người.

3. Người của Chúa thì nói Lời Chúa. Lời Chúa là Lời ban ánh sáng chân lý, tình yêu, bình an. Muốn cho lời nói, và việc, đời sống mình có khả năng phản chiếu ánh sáng đó, linh mục hãy năng lắng nghe Lời Chúa, học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Chúa cho nhau. Lời Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh, Lời Chúa nhập thể làm người, Lời Chúa được sống và triển khai trong giáo huấn của Giáo Hội...

Kết. Cuối cùng, anh em linh mục hãy năng chia sẻ và cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban ơn trợ giúp mỗi người ngày càng trở nên người của Chúa, trở nên mục tử như lòng Chúa mong muốn, như Dân Người mong đợi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top