Bài giảng của Đức Hồng Y trong Thánh lễ phong chức Linh mục cho 12 phó tế tại Nhà thờ Chánh tòa ngày 28.06.2012

Bài giảng của Đức Hồng Y trong Thánh lễ phong chức Linh mục cho 12 phó tế tại Nhà thờ Chánh tòa ngày 28.06.2012

1. Anh chị em thân mến, mọi người dự lễ hôm nay cùng các ứng viên linh mục, cần ý thức ý nghĩa của việc lãnh chức linh mục. Lãnh chức linh mục để làm gì? Thưa là để bước theo Chúa Giêsu dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đi đến nguồn sống mới của Chúa Kitô Phục sinh, nguồn sống dồi dào trong yêu thương và an bình. Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta những gì về hành trình bước theo Chúa Giêsu chăm lo cho đoàn chiên của Ngài.

2. Bài Tin Mừng theo Luca hôm nay (22,24-30), cho chúng ta bài học này: dù tín thác bước theo Chúa Giêsu, người môn đệ của Chúa vẫn sống ít nhiều theo lối sống cũ, theo bản năng sinh tồn, với lòng tham sân si cùng khuynh hướng cầu danh lợi thú. Vì thế, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài phải luôn gắn bó với Ngài, luôn mang lấy tâm tư của Ngài, luôn Phúc Âm hóa đời sống cùng các công việc mục vụ của mình. Nghĩa là phải đưa ánh sáng Tin Mừng, ánh sáng chân lý và sức sống tình yêu của Ngài, vào trong mọi suy nghĩ và hành động thường ngày.

3. Lời Chúa trong Sách Dân số (11, 11-12. 14-17. 24-25), dạy cho chúng ta thêm một bài học khác: Mặc dù đã được sai đi thi hành sứ vụ, và đã nhận lãnh Thần Trí của Chúa, Môisen vẫn cảm thấy sứ vụ chăm lo và dẫn dắt dân Chúa vượt quá khả năng của ông. Chính vì thế mà Chúa vẫn đồng hành với Môisen, và đã mở lối thoát cho ông: Chúa đã dạy ông hãy chia sẻ trách nhiệm chung cho nhiều cộng sự. Cách đó vừa giúp cho Môisen mở rộng tầm nhìn và con tim hẹp hòi của mình, vừa thoát khỏi tính độc tài và độc quyền, là điều tệ hại cho đời sống dân Chúa.

4. Lời Chúa trong Thư của Phaolô gửi tín hữu Roma (12,4-8), cho chúng ta thêm một kinh nghiệm mục vụ khác nữa: vì là trách nhiệm chung của nhiều người, công việc mục vụ chăm lo và dẫn dắt đoàn chiên Chúa, nói theo văn hóa ngày nay, là công việc quản trị một tổ chức. Quản trị một tổ chức, một cộng đoàn, đòi hỏi 3 điều cần yếu này:

- một là sự thống nhất mục tiêu chung, một chương trình thực hiện chung, một đường lối thực hiện chung;

- hai là sự phân công hợp lý cùng sự điều phối hài hòa, nhằm thực hiện mục tiêu chung, theo một đường lối chung;

- ba là theo định kỳ cùng nhau nhìn lại trách nhiệm chung, chung sức điều chỉnh, bổ sung những sai sót, cải tiến việc quản trị ngày càng phù hợp với thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có được thế, người người mới yên tâm cùng vững bước đi đến nguồn sống dào dồi trong yêu thương và an bình.

5. Anh em ứng viên linh mục thân mến, sắp được xức dầu thánh hiến và đón nhận tràn đầy hồng ân Thánh Thần, Anh em hãy ý thức rằng: hồng ân Thiên Chúa thương ban cho anh em hôm nay, cùng mọi hồng ân khác, là những hạt mầm, chỉ sinh hoa kết quả khi được anh em chăm sóc, vun tưới, bảo vệ, bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện, bằng những cố gắng tận tâm tận tình chăm lo dẫn dắt đoàn chiên của Chúa, bằng những nỗ lực luôn cải tiến việc quản trị cộng đoàn dân Chúa sao cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thường xuyên thi hành những việc đó là tích cực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần đổi mới anh em ngày càng thêm sáng suốt và khôn ngoan trên đường dẫn dắt mọi người đi đến nguồn sống mới của Chúa Kitô Phục sinh.

Xin mọi người hãy cầu nguyện cho nhau và cho tôi, đặc biệt cho các tân linh mục, được như vậy. Xin Chúa thương nhậm lời và chúc lành cho anh chị em và các tân linh mục.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top