Album "Theo Bước Chân Chúa"

Album "Theo Bước Chân Chúa"

WGPSG -- Nhân Chúa nhật cầu cho Ơn Thiên triệu Linh mục & Tu sĩ, Linh mục Giuse Đặng Chí Lĩnh (Đăng Linh) - Trưởng ban Ơn Gọi TGP Saigon - đã thực hiện Album "Theo Bước Chân Chúa" do chính ngài thực hiện (với giọng ca của chính ngài, hòa điệu cùng nhiều giọng ca đẹp khác) để cổ võ ơn gọi linh mục và tu sĩ.

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top