Ủy ban Loan Báo Tin Mừng: Họp mặt 2020

Ủy ban Loan Báo Tin Mừng: Họp mặt 2020

Ủy ban Loan Báo Tin Mừng: Họp mặt 2020

WGPVL (23.7.2020) – Họp mặt các thành viên Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng lần này được tổ chức tại Tiểu Chủng Viện Thánh Minh – Giáo Phận Vĩnh Long trong hai ngày 21 và 22 tháng 7.

Chủ đề của lần họp mặt này là Được Rửa Tội và Được sai đi: “Dạ con đây, xin sai con đi” (Is 6,8).

Hiện diện trong những ngày hồng phúc này có quý Đức Cha: Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long; Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ; Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám Mục Giáo Phận Vinh – Chủ Tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Tổng Đại Diện, Giáo Phận Vĩnh Long; Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên - Thư Ký Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng; Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân.

Mở đầu cho ngày họp mặt, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long gửi đến cộng đoàn về: “Phúc âm hóa văn hóa, còn gọi là Hội nhập Văn Hóa, Tin Mừng Hóa văn hóa”. Điểm chính yếu trong buổi nói chuyện này, Đức Cha nêu tâm tư làm sao để hội nhập và rồi Đức Cha gợi ý: Khởi đầu là cộng đồng Kitô hữu địa phương, người khác thấy cộng đoàn Kitô hữu sống đức tin. Rao giảng: cho người ta tin, sống đức tin, sống lời Chúa Kitô, được cứu rỗi nhờ Chúa Kitô (trở về với Chúa Kitô). Phải có sự kiên nhẫn, đối thoại. Để kết, Đức Cha nói rằng vai trò mỗi người Kitô hữu phải giới thiệu Chúa và làm cho mọi người được hưởng ơn cứu độ.

Sau phần chia sẻ của Đức Cha Phêrô thì nhiều bài tham luận, chia sẻ khác gửi đến cộng đoàn từ các giáo phận, dòng tu như:
- Cha Phêrô Trần Trung Chỉnh, Thư ký ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Mỹ Tho
- Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ Tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
- Cha Matthêu Nguyễn Văn Hiền đặc trách Loan báo Tin Mừng Giáo phận Vĩnh Long
- Soeur Lucia Nguyễn Thị Ra, Dòng thánh Phaolô Mỹ Tho đang phục vụ họ đạo Hòa lạc, Giáo phận Vĩnh Long
- Soeur Monica Trần Thị Kim Kiều, Mến Thánh Giá Cái Nhum, phục vụ vùng Động Cao, Cái Đôi, …
- Soeur Anna Trần Thị Chung - Mến Thánh Giá Cái Mơn
- Cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng - Giáo phận Cần Thơ
- Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh, quản hạt Cà Mau
- Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuyên - Thư Ký Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng
- Cha Giuse Đặng Phước Thịnh, Trưởng ban truyền giáo của Giáo Phận Long Xuyên
- Cha Phêrô Lê Trọng Hải, Giáo Phận Long Xuyên 
- Soeur Huỳnh Thị Phương Nga (Dòng Đaminh Tam Hiệp) – Xứ Ngọc Chúc, Giồng Riềng, Kiên Giang.

Sau các bài tham luận và chia sẻ, Cha đặc trách đúc kết:
1. Cộng tác trong công tác Loan Báo Tin Mừng, dựa trên huấn thị công tác truyền giáo. Cần phải đổi mới tinh thần, phương pháp, nhiệt huyết, cách diễn tả… Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: mới về con tim.
2. Cần có sự cân bằng với ba yếu tố: Kinh thánh và Giáo Huấn của Giáo hội, thao thức, và kinh nghiệm.
a. Không Kinh Thánh, không Giáo huấn thì ta ngại đi ra vì sợ sai.

b. Không thao thức sẽ thiếu hăng say.
c. Không kinh nghiệm sẽ thiếu thành công.
Tóm lại, cần có Chúa Thánh Thần trong việc truyền giáo.

Kế đến, Cha Thư Ký Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng ghi nhận:
- Liên kết mạnh hơn, kết nghĩa các giáo điểm
- Cái nhìn tổng quát của các bài tham luận được xác tín hơn qua các bài chia sẻ đúc kết.
- Mô tả hiện trạng nghề nông nói chung, dân còn khép kín. Chính vì thế nhà Truyền giáo cần mở rộng. Bên cạnh đó, có niềm vui mang nhiều giáo điểm.
- Ao ước được tiếp tục bồi dưỡng để mạnh mẽ Loan Báo Tin Mừng
- Chiếu kích nhân bản, cá nhân và đối tác: thiếu kiên nhẫn, chưa thống nhất, chùn bước.
- Chưa có chương trình chung cho tập thể: hình ảnh cây ngô lúa nhanh…
- Cầu nguyện với lòng đạo đức bình dân.
- Chiều kích giáo dục Loan Báo Tin Mừng: dạy giáo lý hằng ngày, thường xuyên
- Chiều kích cộng tác: người Việt Nam cục bộ, phải hợp tác
- Quan tâm đời sống dân sinh: miền tây lo cho dân từ cây cầu, miếng ăn, thuốc men, học bổng,…
- Tôi là người chiến sĩ Chúa Kitô không lo ngại chi.

Và rồi cộng đoàn lắng nghe tâm tư của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên – Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ:
- Tỷ lệ người Công Giáo Cần Thơ thấp nên cần thêm về nỗ lực truyền giáo
- Kết quả đáng ngạc nhiên vì tỉ lệ 3,6 % sau 5 năm còn 3,4 %
- Truyền giáo không phải là chiêu dụ mà là chứng tá.
- Đức Cha mở lớp Kinh thánh hằng tuần từ nhiều năm nay. 

Sau chia sẻ của Đức Cha Cần Thơ thì Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương - Tổng Đại Diện Giáo Phận Vĩnh Long ngỏ lời cảm ơn quý Đức Cha và các thành viên tham dự họp mặt. Đức Ông nhấn mạnh đến Chúa Thánh Thần, ra đi vùng ngoại biên, cầu nguyện cũng như Chầu Thánh Thể. Kèm theo đó, Đức Ông nhắc đến đời sống thánh hiến thánh thiện: Ơn gọi hoạt động truyền giáo phát xuất từ ơn gọi nên thánh (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II) dấn thân theo con đường thánh thiện.

Rất thực tế, Đức Ông có những đề nghị thực tiễn và những thao thức như là xin lửa Chúa Thánh Thần, tình yêu Đức Kitô thúc bách (Caritas Christi) và nhất là sống Thánh thiện.

Tiếp lời Đức Ông, Đức Cha đặc trách Loan Báo Tin Mừng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi đến cộng đoàn:

1. Giáo Hội loan báo hoặc mất căn tính của Giáo hội: Ad Gentes

2. Vui mừng tham dự sứ mạng này. Tin mừng Ga 15, 16: Chính Thầy đã chọn và sai các con đi để các con mang lại hoa trái. “Chúa trồng anh chị em ở đâu, anh chị em hãy sinh hoa trái ở đó”. (HY. Etchegaray)

3. Ý thức sứ mạng tập thể, nên hãy cộng tác chung tay, đừng làm một mình nhưng cộng tác với nhau.
- Tông thư Maximum Illus: Các anh em linh mục là bề trên Truyền giáo
- Tông huấn niềm vui Tin Mừng: Cứ loay hoay mục vụ bảo trì mà quên truyền giáo: mission
- Tận dụng nhân lực không ai đứng bên ngoài
- Ai cũng là nhà Truyền giáo

4. Đức F.X. Nguyễn Văn Thuận trong ngục tù mà vẫn Loan Báo Tin Mừng, sống thân thiện, yêu thương. (Tôi không có đạo nhưng bà làm được gì thì bà hãy làm cho ông Thuận.) Cô đi lễ với mẹ với em. Chúa dùng em bé truyền giáo (Cha Piô Ngô Phúc Hậu)
Tinh thần lạc quan của Tin Mừng (dụ ngôn lúa và cỏ lùng). Đừng lo! Đó là việc của Chúa.

Để kết thúc lần họp mặt, Cha Ngô Quang Tuyên, thư ký Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng đúc kết từ các bài nói chuyện:

1/. Sau thánh lễ và chụp hình kỷ niệm, bầu khí hội họp trở thành rất sôi nổi. Các anh chị em đã quen nhau hơn, ghi hình lưu niệm nhiều hơn, hỏi nhau số điện thoại liên lạc nhiều hơn. Điều đó cho thấy sự liên kết mạnh hơn giữa các nhà truyền giáo. Có một cha đề nghị thực hiện chương trình kết nghĩa các giáo điểm.

2/. Cái nhìn tổng quát của cha thư ký Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng về ngày làm việc hôm qua gây thêm niềm phấn khởi và xác tín của anh chị em đang thực hành sứ vụ.

3/. Những chia sẻ của giáo phận Long Xuyên hôm nay, cùng với các báo cáo của Gp Vinh Long, Cần Thơ và Mỹ Tho hôm qua đã vẽ lên những nét chung rất cơ bản mô tả toàn cảnh sinh hoạt Loan Báo Tin Mừng tại đồng bằng sông Cửu Long.

4/. Thử thách: Bốn giáo phận nằm trên 9 cửa rồng sông nước gọi là Cửu Long (Tiểu, Đại, Ba lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Trần Đề, Ba Thắc, Định An). Cả bốn Giáo phận sinh hoạt trong văn hoá nông nghiệp, thường xuyên đổi diện với các tôn giáo còn chưa sẵn sàng tiếp cận, các nhóm dân còn khép kín, nên các nhà truyền giáo cần kiên trì khai phá để mở rộng chân trời Đức Tin.

5/. Niềm Vui: sau nhiều thời gian gieo trồng Tin Vui, các nhà truyền giáo cũng có được niềm vui khi mở mang được nhiều giáo điểm, xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, gây cảm tình dân địa phương bằng viếng thăm, giáo dục… thậm chí làm chính quyền phải nể phục. Ví dụ một cha vừa làm cha sở vừa đóng vai nhà sư hòa thượng trụ trì...

6/. Ao ước chung của tất cả các anh chị em là tiếp tục được bồi dưỡng, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm truyền giáo để dấn thân mạnh mẽ hơn cho Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng.

Tạ ơn Chúa vì trong những ngày họp mặt, quý Đức Cha, quý Cha và các thành viên các ban Loan Báo Tin Mừng của các Giáo Phận, các dòng tu ít nhiều cũng đã gặt hái kinh nghiệm quý báu từ những chia sẻ thiết thực trong hành trình loan báo Tin Mừng. Xin Chúa thương tiếp tục ban Thánh Thần Chúa để cho mỗi ngày cánh đồng Loan Báo Tin Mừng được phát triển như lòng Chúa mong muốn.

Nguồn: giaophanvinhlong.net 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top