Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ trực tuyến và Chầu Mình Thánh Chúa

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ trực tuyến và Chầu Mình Thánh Chúa

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ trực tuyến và Chầu Mình Thánh Chúa

1. Thánh lễ tại nhà thờ Tân Phước

 • Thứ Hai đến thứ Bảy lúc 17g30 chiều.
 • Chúa nhật: 7g30 sáng (lễ thiếu nhi) và 17g30 chiều.

(*) Trực tuyến trên kênh YouTube: TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

2. Thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thứ Bảy hằng tuần lúc 17g30 chiều (17g00: đọc kinh).

Trực tuyến trên kênh YouTube: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

3. Chầu Mình Thánh Chúa tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần lúc 20g00 tối.

Trực tuyến trên kênh YouTube: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 11-5-2020 ĐẾN NGÀY 17-5-2020

 1. Ngày 11-5-2020: thứ Hai tuần 5 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 12-5-2020: thứ Ba tuần 5 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 13-5-2020: thứ Tư tuần 5 Phục sinh
 • Thánh lễ kỷ niệm 103 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima trưa 11g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 14-5-2020: thứ Năm tuần 5 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 18g00 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 15-5-2020: thứ Sáu tuần 5 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 16-5-2020: thứ Bảy tuần 5 Phục sinh (lễ Chúa nhật)
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 16-5-2020: thứ Bảy tuần 5 Phục sinh (lễ Chúa nhật)
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 17-5-2020: Chúa nhật 6 Phục sinh (lễ thiếu nhi)
 • Thánh lễ sáng 7g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 17-5-2020: Chúa nhật 6 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top