Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-1-2022 đến 15-1-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-1-2022 đến 15-1-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-1-2022 đến 15-1-2022

📌 Ngày 8-1-2022: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

📌 Ngày 9-1-2022: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 10-1-2022: Thứ Hai tuần 1 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 11-1-2022: Thứ Ba tuần 1 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 12-1-2022: Thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Cầu nguyện Online lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 13-1-2022: Thứ Năm tuần 1 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 14-1-2022: Thứ Sáu tuần 1 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 15-1-2022: Thứ Bảy tuần 1 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top