Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-12-2022 đến 31-12-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-12-2022 đến 31-12-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-12-2022 đến 31-12-2022
  • Từ ngày 24-12-2022 đến ngày 31-12-2022
24-12-2022

20:30 Canh thức
21:00 Lễ Đêm Giáng sinh
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

25-12-2022

Chúa Giáng sinh (lễ trọng)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

26-12-2022

Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi (lễ kính)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

27-12-2022

Thánh Gioan, Tông đồ, tác giả sách Tin mừng (lễ kính)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

28-12-2022

Các thánh anh hài, tử đạo (lễ kính)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

29-12-2022

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

30-12-2022

Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse (lễ kính)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

31-12-2022

17:00 lần chuỗi
17:30 Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa (lễ trọng) 
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top