Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-1-2022 đến 8-1-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-1-2022 đến 8-1-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-1-2022 đến 8-1-2022

📌 Ngày 1-1-2022: Chúa nhật Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 2-1-2022: Chúa nhật Lễ Hiển Linh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 3-1-2022: Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 4-1-2022: Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 5-1-2022: Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 6-1-2022: Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 7-1-2022: Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 8-1-2022: Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top