Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 27.4.2020 đến 03.5.2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 27.4.2020 đến 03.5.2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 27.4.2020 đến 03.5.2020
 1. Ngày 27.4.2020 - thứ Hai tuần 3 Phục sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 28.4.2020 - thứ Ba tuần 3 Phục sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 29.4.2020 - thứ Tư tuần 3 Phục sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 30.4.2020 - thứ Năm tuần 3 Phục sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 01.5.2020 - thứ Sáu tuần 3 Phục sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 1. Ngày 02.5.2020 - thứ Bảy tuần 3 Phục sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà nguyện cổ Tòa TGM Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 (lễ ngày Chúa Nhật) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ tối 19g00 (lễ ngày Chúa Nhật) tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 03.5.2020 - Chúa Nhật 4 Phục sinh năm A - Lễ Chúa Chiên Lành
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ sáng 7g00 (tiếng Hoa) tại nhà thờ Phanxicô Xaviê (nhà thờ Cha Tam) (**)

 • Thánh lễ sáng 7g30 (lễ thiếu nhi) tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Mass in English at 9:30 am on Sunday at Notre Dame Cathedral of Saigon

 • La Messe à 10h30, à la Cathédrale de Notre-Dame de Saïgon

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 

Được trực tuyến tại kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn
(*) Tại kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến
(**) Tại kênh YouTube
chatamvn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top