Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ 13.4.2020 đến 19.4.2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ 13.4.2020 đến 19.4.2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ 13.4.2020 đến 19.4.2020
 1. Ngày 13.4.2020 - thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 14.4.2020 - thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 15.4.2020 - thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 16.4.2020 - thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 17.4.2020 - thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 18.4.2020 - thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 17g30 (lễ ngày Chúa Nhật) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ chiều 19g00 (lễ ngày Chúa Nhật) tại nhà thờ Tân Phước (*)

 1. Ngày 19.4.2020 - Chúa Nhật tuần 2 Mùa Phục Sinh năm A: Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót
 • Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • Thánh lễ  上午七時 (復活期第二主日 | 彌撒直播(粵語) tại nhà thờ Phanxicô Xaviê (**)

 • Thánh lễ sáng 7g30 (lễ thiếu nhi) tại nhà thờ Tân Phước (*)

 • Thánh lễ sáng 9g30 (Mass in English) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 • La Messe à 10h30, 2e Dimanche de Pâques à la Cathédrale de Notre-Dame de Saïgon

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước (*)

Được trực tuyến tại kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn
(*) Tại kênh
YouTube WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày
(**) Tại kênh YouTube chatamvn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top