Thông báo: Về tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Thông báo: Về tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Thông báo: Về tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

 

THÔNG BÁO
VỀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính thưa quý Cha, quý Bề trên,
cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Tổng Giáo phận,

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục xin gửi đến quý Cha, quý Bề trên cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa thông tin về tổ chức nhân sự của Tổng Giáo phận nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng công bố trong kỳ tĩnh tâm của Linh mục đoàn năm 2022 (danh sách đính kèm):

- Ban tư vấn gồm 10 thành viên;

- Hội đồng Linh mục gồm 39 thành viên;

- Hội đồng Mục vụ gồm 39 thành viên (6 vị kiêm nhiệm) + đại diện tu sĩ.

Đức Tổng Giuse cũng bày tỏ tâm tình tri ân và cám ơn của Tổng Giáo phận đối với quý Cha đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt đẹp phận vụ thời gian qua.

Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp thông cầu nguyện và tích cực cộng tác để quý Cha cùng quý vị mới được bổ nhiệm phục vụ Tổng Giáo phận thật hiệu quả trong nhiệm kỳ sắp tới.

Tòa Tổng Giám mục, ngày 26 tháng 11 năm 2022
Linh mục Chưởng ấn
Phêrô Kiều Công Tùng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top