Thông báo: Học viện Mục vụ tạm ngừng sinh hoạt từ ngày 2.2.2021

Thông báo: Học viện Mục vụ tạm ngừng sinh hoạt từ ngày 2.2.2021

Thông báo: Học viện Mục vụ tạm ngừng sinh hoạt từ ngày 2.2.2021

Hc vin Mc v TGP Sài Gòn
6 bis Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
TB 01/2021

Thông báo: Học viện Mục vụ tạm ngừng sinh hoạt từ ngày 2.2.2021

Đ phòng nga dch bnh và bo v sc khe cng đng,
theo quyết đnh ca Ban Điều Hành,
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn tạm ngừng các khóa học tại Trung Tâm Mục vụ
kể từ thứ Ba, ngày 2 tháng 2 năm 2021,
cho đến khi có thông báo mới sau Tết Tân Sửu.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức,
nguyện chúc quý Giảng viên và anh chị em Học viên
một mùa Xuân an lành, trong niềm tín thác và hy vọng.

Phòng Học vụ
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top