Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn tạm ngưng hoạt động đến hết ngày 1-3-2020

Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn tạm ngưng hoạt động đến hết ngày 1-3-2020

Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn tạm ngưng hoạt động đến hết ngày 1-3-2020

WGPSG -- Theo Thư thông báo của Văn phòng Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP), mọi lớp học của Học viện Mục vụ TGP sẽ tạm ngưng hoạt động đến hết ngày 1-3-2020.
Lý do: Phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Học viện cũng phổ biến 'Kinh xin Ơn Chữa Lành' dưới đây:
 
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top