Người Giáo dân của Thiên niên kỷ mới: Hiệp Hành - Đúc kết & Tổng kết: Toa thuốc vạn năng

Người Giáo dân của Thiên niên kỷ mới: Hiệp Hành - Đúc kết & Tổng kết: Toa thuốc vạn năng

HIỆP HÀNH
ĐÚC KẾT & TỔNG KẾT
TOA THUỐC VẠN NĂNG

Lm. Nguyễn Văn Hinh D.Min)

Dẫn nhập

Hiệp hành dù không có hồi kết, nhưng hiện nay, là giai đoạn đúc kết cấp giáo phận để chuẩn bị tổng kết cấp quốc gia. Tiếp theo là giai đoạn đại lục, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng 10/2023, với chủ đề: “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Tôi muốn chia sẻ ít điều mục vụ đúc kết và tổng kết với chủ đề “Toa thuốc vạn năng” gồm ba vị là “Maria -Thánh Thể - Giáo hội”.

Nhận thức

Giêsu, theo nguyên ngữ có nghĩa là Đấng Cứu độ thế giới. Giáo hội của Chúa Giêsu hiện nay đang cứu thế giới bằng con đường “Hiệp hành, hiệp thông, sứ vụ”. Hiểu cách đơn giản “Hiệp hành” có nghĩa là Giáo hội cùng nhau đi theo Chúa Giêsu; “hiệp thông” có nghĩa là thực hành giới răn Mến Chúa; hiệp hành có nghĩa là thực thi giới răn Yêu Người; “sứ vụ” có nghĩa là thể hiện ấn tín trách nhiệm của những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội: “Là tư tế, tiên tri, vương đế”. Cụ thể, mến Chúa, thì nên và được Chúa biến đổi nên giống Chúa, như Chúa Giêsu đã mời học nơi Người: “Hiền lành và khiêm nhường”; yêu người là thực thi mệnh lệnh của Chúa, theo gương người Samari: “Liên đới- trách nhiệm và yêu thương- phục vụ”; loan báo Tin mừng hôm nay qua con đường mới: “Đối thoại và hòa giải” với chứng tá là những con người hiền lành và khiêm nhường, biết sống liên đới trách nhiệm và yêu thương phục vụ, cùng với đức tin-cá vị, một cách vô tư và vô vị lợi.

Có thể tóm tắt: “Mọi thành phần Dân Chúa, cùng nhau đi theo Chúa Giêsu, thực hành hai giới răn: “Mến Chúa - Yêu người và loan báo Tin mừng”. Để thực hiện ý định trên đây, chúng ta có thể sử dụng: Toa thuốc vạn năng với ba vị là “Maria -Thánh Thể - Giáo hội”.

1. Maria: Nữ Thánh Thể: “Qua Mẹ tới Thánh Thể”.

Mẹ là nhà Tạm, cất giữ Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ trở thành người phụ nữ đầu tiên tôn sùng bí tích Thánh Thể: “Chầu Thánh Thể, rước lễ và kiệu Mình Thánh Chúa liên tục”. Mẹ là “Nữ Thánh Thể” dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu: “Qua Mẹ tới Thánh Thể”. Hơn nữa, Chúa Giêsu là động lực và là mục tiêu truyền giáo. Nên Mẹ Maria được coi là người phụ nữ đầu tiên kiệu Chúa Giêsu loan báo Tin mừng. Như thế, Mẹ khuyên chúng ta chầu Mình Thánh Chúa. Và hiệp dâng thánh lễ, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, chịu lễ, sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân, tha nhân và thúc dục chúng ta yêu thương loan báo Tin vui.

Sống Bí tích Thánh Thể theo gương Mẹ: “Lắng nghe, nguyện cầu, hiến dâng”. Kinh nghiệm Phúc âm, ân sủng lớn nhất là Người ban “Thánh Thần và sự Bình an”. Đồng thời giúp chúng ta nhận ra sứ điệp và loan báo Tin mừng: “Ngài đã sống lại” và “Đang sống” được phụ nữ tiếp nhận trước!

Đào luyện người phụ nữ Thánh Thể

Đối với Dân tộc Việt Nam, Ký ức tự hào: “ Con rồng Cháu tiên”; có Ông Tổ “Hùng Vương”; và giàu kinh nghiệm niềm tin lịch sử trọng Tâm linh. Tin vào “Thần linh, Đấng thiêng liêng”. Ông Trời và Đấng Tạo Hóa cũng đã được ghi trong hai bản tuyên ngôn độc lập của Dân tộc Việt Nam.

Đào luyện phụ nữ Công Giáo, ngoài việc tham dự thánh lễ, rước lễ, chầu Thánh Thể cộng đồng còn chú ý chầu Thánh Thể cá vị, thiêng liêng, trước biểu tượng của Thượng hội đồng Giám mục thế giới 2023, trong phòng “Tâm linh” của gia đình, của dòng họ, gia tộc; và phụ nữ Việt Nam, theo biểu tượng Dân tộc: “Lưỡng Long chầu Nguyệt”. Thinh lặng cầu nguyện nhiệm hiệp với Đấng mình tôn thờ; thiền định giác ngộ. Hầu kiến tạo sự tịnh tâm, cảm nhận sự bình an và sáng suốt.

Để thực hiện điều trên, cần thiết kế một phòng chầu Thánh Thể thiêng liêng, với biểu tượng của Thượng hội đồng Giám mục thế giới 2023, trong gia đình Công giáo. Và Biểu tượng “Lưỡng Long chầu Nguyệt” trong các gia đình Việt Nam theo Đạo Ông Bà. Còn lại, tùy theo mỗi tôn giáo. Hầu có thể thinh lặng gặp gỡ bản thân, với Chúa Giêsu. Với Đấng Tạo hóa với Ông Trời. Xác tín: Đón nhận lời hứa của Chúa “Sai Thánh Thần”. Và đón nhận ơn Trời.

Không phủ nhận các phương thức sống đạo và đào luyện “Đức tin - cộng đồng”, trong quá khứ. Nhưng cần thực hành thêm phương thức đào luyện: “Đức tin-cá vị”, qua phương pháp: “Cầu nguyện-Cảm nghiệm” - ngồi thinh lặng trước Thánh Thể thực sự hoặc thiêng liêng.

2. Thánh Thể: “Chúa Kitô đang sống”.

Chúng ta thường vui mừng tung hô: “Chúa đã sống lại thật rồi”, nhiều hơn tuyên xưng “Người đang sống”. Phúc âm thuật lại, thánh nữ Maria Madalena tuyên bố: “Người đã sống lại và tôi đã gặp Người”. Kết thức Phúc âm thánh Marco quả quyết: “Có Chúa Kitô ở với các ông và cùng hoạt động với các ông”. Xác tín và tuyên xưng chân lý đức tin ấy trong thời nay, Giáo hội có Tông huấn: “Chúa Kitô đang sống”, 25.03.2019. Thật tuyệt vời, 100% là do Chúa Thánh Thần tác động.

Ngồi thinh lặng trước Thánh Thể thực sự cũng như thiêng liêng. Xác tín Chúa đã sống lại và đang sống: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tận thế”. Và “không có Thầy, các con không làm gì được”. Do đó “Hiệp thông với Chúa và tham gia với mọi người như cành nho gắn liền cây nho và với các ngành nho khác; rồi, “Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, con yêu mến Chúa xin Chúa biến đổi con nên giống Chúa: “Hiền lành và khiêm nhường; biết sống “liên đới trách nhiệm và yêu thương phục vụ”; qua “Chứng tá” bằng con đường truyền giáo mới: “đối thoại và hòa giải”. Như gương Mẹ Maria, chầu Thánh Thể là “Điều kiện đầu tiên cho công cuộc truyền giáo mới”. Công đồng Vat. II xác tín: “Bí tích Thánh Thể là Nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống Giáo hội”. Kinh nghiệm trong Hội thánh: “Có Thánh Thể là có tất cả; còn Thánh Thể là còn tất cả; quây quần bên Thánh Thể không thiếu bất kỳ sự gì, ngay cả ơn gọi”.

3. Yêu mến Giáo hội: Điều kiện có Thánh Thần.

Qui luật: “Ở bầu thì tròn, ở ống thỉ dài”. Tất cả là do môi trường. Môi trường nào con ngưới ấy. Thảm hoạ môi trường là do con người. Các Kitô hữu cần có một sự hoán cải cụ thể để ngăn chặn thảm hoạ mà hành tinh đang phải đối mặt[1]. Ở châu Âu, 97% thảm hoạ môi trường là do bàn tay con người. Ở 27 quốc gia của Liên minh châu Âu, theo một ước tính gần đây, chỉ tính từ đầu năm, các đám cháy đã tàn phá tổng cộng 517.881 hecta so với 470.359 hecta trong năm ngoái. Điều đáng lo ngại là các học giả, đã đưa ra giả thuyết: “Kỷ nguyên tiếp theo, mà họ đã đặt tên là “kỷ nguyên của lửa”, những tác động của nó đã có thể nhìn thấy, với sự phát thải CO2 đã đạt đến mức mà hành tinh này đã không bao giờ phải chịu, trong hơn 3 triệu năm[2]. Nhưng nếu bàn tay của con người là nguyên nhân chính của tình trạng này, thì chính bàn tay đó có thể tìm ra một giải pháp. Và trước hết, chính là lời kêu gọi thái độ hoán cải cụ thể của tất cả các Kitô hữu, để chúng ta trở thành bàn tay có khả năng ngăn chặn sự hủy diệt. Do đó, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo và Thời gian của Thụ tạo sẽ thực sự là thời gian để cầu nguyện, hoán cải nghiêm túc thái độ và thói quen. Các Kitô hữu làm phát ngôn viên cho những đòi hỏi của hành tinh. Vì từ hành tinh chúng ta có thể thấy “sự tương phản. Một mặt, chúng ta có thể nghe một bài ca ngọt ngào ngợi khen Đấng Tạo Hóa của chúng ta; mặt khác, đó là một tiếng kêu cay đắng, than thở sự ngược đãi của chúng ta”. “Xin Chúa lắng nghe tiếng kêu này và ban cho nhân loại một trái tim mới, có lòng trắc ẩn với muôn loài, để thực hiện những cử chỉ cụ thể cho phép muôn loài quay trở lại ca ngợi Đấng Tạo Hóa và cho chúng con cùng hòa mình vào bản hợp xướng vũ trụ vĩ đại này của vô số tạo vật ngợi khen Thiên Chúa[3].

“Trời - Đất- Người” là một thể thống nhất. Môi trường ảnh hưởng con người. Môi trường suy thoái thì con người cũng suy sụp. Hiểu về môi trường sinh thái, chúng ta sẽ thông cảm với Giáo hội, với con người thời đại, nhất là với các vị Lãnh đạo trong Đạo ngoài Đời: “Suy thoái môi tường, suy sụp con người”. Nhất là thoái sụp con người “Lãnh đạo”. Tất cả chúng ta, đều mang trách nhiệm.

Tuy nhiên, kinh nghiệm dân gian Việt Nam: "Gần bùn mà chẳng hội tanh mùi bùn". Nhất là Hội thánh Có Thánh Thể. Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần. Công đồng xác tín: “Càng yêu mến Giáo hội càng có Thánh Thần”. Thánh Thần là công trình cho một cuộc đối thoại Giáo hội chưa từng có[4]. Và kinh nghiệm trong Hội thánh lúc này: “Ở đâu Thánh Thể được tôn vinh, ở đấy có sự chuyển biến”. Chúng ta tuyên tín rằng: “Có Thánh Thể, tất có chuyển biến”. Chúng ta không có lựa chọn.

Kết luận

Dân Thiên Chúa, có thể sẽ dần dần quên đi tất cả, đúc kết, tổng kết, thông điệp 2023. Nhưng nếu đơn giản, tập trung, xác tín, tiếp tục mang theo, ba kho báu: “Maria -Thánh Thể - Giáo hội” như ba vị của “Toa thuốc vạn năng” trong lối sống “Hiệp hành, hiệp thông, sứ vụ”, cùng với Chúa Thánh Thần, Gia đình Dân Chúa, sẽ nhớ tất cả và thực hành một cách xác tín và tất hữu hiệu.

Hơn nữa, “Thánh Thể - Maria - Giáo hội” không những là “Toa thuốc vạn năng” mà còn là vũ khí tuyệt vời, dứt khoát làm nổ tung, xua trừ, đẩy lùi sự dữ và muôn hình vạn trạng hình thái của Satan, đang nỗ lực tích cực hoạt động dữ tợn và vô cùng độc ác, đối với nhân loại và con cái Thiên Chúa./.

Truyền thông TGP/SG, tháng Tám 2022
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

 

[1] Liên Hội đồng Giám mục, châu Âu CCEE

[2] Ibid.,

[3] Đức Thánh Cha, Sứ điệp ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo 01/9/2022,

 

[4] Đức Hồng Y Hollerich, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top