Ngày 16 tháng 7: Đức Bà núi Carmêlô

Ngày 16 tháng 7: Đức Bà núi Carmêlô

Ngày 16 tháng 7
Đức Bà núi Carmêlô

Thánh Kinh đã ca tụng vẻ đẹp của Carmêlô như là một ngọn núi thánh. Vào thế kỉ IX trước Chúa Kitô, tiên tri Êlia đã lên núi đó để vững lòng trung thành với Thiên Chúa. Ngọn lửa nhiệt thành ấy vẫn cháy sáng qua muôn thế hệ. Dưới thời thập tự quân, những hang động Carmêlô đã tiếp đón các vị ẩn tu, nhưng từ thế kỉ XIII, tất cả đã liên kết thành một nhà dòng và Đức Thượng Phụ Albert thành Giêrusalem đã ban hành những qui luật được Đức Thánh Cha Honorius III chuẩn y. Núi Carmêlô đứng sừng sững trên đồng bằng Galilêa, gần Nazareth, nơi Đức Mẹ đã sống và lưu giữ trong lòng những kỉ niệm về Chúa Giêsu. Bởi đó dòng Carmêlô đã được đặt dưới quyền điều khiển của Đức Mẹ.

Ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Simon Cột, bấy giờ đang giữ chức bề trên của dòng, và người hứa sẽ bảo trợ đặc biệt không những các thầy trong dòng mà còn tất cả những ai mang áo của dòng này (mà chúng ta vẫn quen gọi là áo Đức Bà núi Carmêlô). Người phán: “Hỡi các con, hãy nhận lấy áo của dòng, đó là dấu hiệu của đặc ân mà ta dành cho các con. Người nào chết khi mang áo này sẽ tránh được ngọn lửa thiêu đốt đời đời”.

Năm 1726, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô VII đã phổ biến lễ này trong toàn Giáo Hội để kính nhớ lần hiện ra đó của Đức Mẹ và lời hứa can thiệp đặc biệt của người cho những ai mang áo ấy.

Top