Lễ thánh Tôma tông đồ

Lễ thánh Tôma tông đồ

LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
(Mt 20,24-29)

Các tông đồ lo sợ thu mình lại trong căn phòng đóng kín, lo sợ trước những chống đối của những kẻ không tin Chúa, lo sợ trước mầu nhiệm thập giá, lo sợ trước sứ mạng tương lai mà họ đã nghe Chúa nói đến và chuẩn bị để thi hành, nhưng vì các ngài cảm thấy chưa đủ sức. Nếu không có mầu nhiệm Chúa phục sinh và quyền năng Chúa phục sinh đến đổi mới con người họ, thì đức tin các tông đồ chưa được trưởng thành hoàn toàn theo đúng mức Chúa mong muốn, để có thể làm chứng cho Chúa và chu toàn sứ mạng Chúa trao phó.

Đoạn phúc âm vừa đọc trên trong lễ kính thánh tông đồ Tôma hôm nay cho chúng ta chứng kiến cuộc thay đổi trong đời sống các tông đồ, chứng kiến một cuộc đổi mới và kiện cường đức tin nơi các tông đồ và đặc biệt với thánh Tôma tông đồ.

Từ lo sợ cứng lòng tin đến mức độ được củng cố để bắt đầu sứ mạng tông đồ. Trước khi Chúa Kitô phục sinh hiện đến, các tông đồ đang sống trong lo sợ, đóng kín nơi chính mình và đóng kín trong căn phòng, đóng kín trong sự không tin của mình, điển hình như Tôma. Ai trong chúng ta đã không trải qua giai đoạn thử thách này, cũng có thể là đang trải qua thử thách đức tin. Đó là những giây phút đen tối bị cám dỗ mất đức tin vào Chúa, trước những nghịch cảnh xảy ra trong đời sống.

Trong bộ phim có tựa đề là: "Dấu Ấn Thứ Bảy", có một đoạn thật ý nghĩa. Thần chết hiện ra trong dung mạo của người phàm và đối thoại với dũng sĩ như sau:

- Tại sao Thiên Chúa ẩn mình? Tại sao chính ngài không hiện ra mạc khải cho chúng ta biết? Tại sao Thiên Chúa không đưa tay ngài ra mà chạm đến chúng ta? Tại sao ít ra ngài không nói vài lời với chúng ta?

Thần chết trong dung mạo người phàm trả lời :

- Nhưng Thiên Chúa đâu có làm được việc đó? Không phải vậy sao? Ngài không chạm đến chúng ta, ngài không nói, ngài chỉ giữ im lặng.

Dũng sĩ nói tiếp:

- Được rồi, Thiên Chúa không làm điều gì như vậy, ngài không chạm đến chúng ta, ngài không nói chuyện với chúng ta, đôi khi tôi nghi ngờ không biết ngài có thật hiện hữu ở bên kia đó không?

Thần chết trong dung mạo người phàm trả lời:

- Có thể Thiên Chúa không hiện hữu ở bên kia đó, có thể là không có ai ở bên kia cả, có thể là tất cả chúng ta chỉ một mình hiện diện ở nơi đây mà thôi. Dũng sĩ có bao giờ nghĩ như vậy hay không? Có bao giờ chúng ta đã suy nghĩ như vậy hay không? Có lẽ Thiên Chúa không có, có lẽ chỉ có chúng ta sống lẻ loi cô đơn một mình trong thế giới này mà thôi.

Mẩu đối thoại trên làm chúng ta suy nghĩ thêm.

Các tông đồ ngày xưa là những kẻ được hạnh phúc chạm đến Chúa, được nghe Chúa nói, được sống với Chúa như một con người cụ thể bằng xương thịt, nhưng không phải vì thế mà các ngài không bị thử thách lạc mất niềm tin vào Chúa. Các ngài phải tin vào Chúa là con Thiên Chúa, đã chết và đã phục sinh. Chúa cho các tông đồ và Tôma được kiểm chứng niềm tin một cách cụ thể : "Tôma, con hãy đến sỏ tay con vào đây".

Chúng ta ngày hôm nay không thể được diễm phúc kiểm chứng niềm tin như vậy, như cuộc đối thoại tưởng tượng của dũng sĩ và thần chết trên đây. Nhưng như các tông đồ xưa, chúng ta cần tin vào Chúa để đừng sống trong lo sợ để có sức chu toàn sứ mạng của Chúa: “phúc cho những ai không thấy mà tin “(jn 20, 29).

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin Chúa ban cho con hồng ân Chúa thánh thần, để giúp con tin và vững mạnh trong đức tin. Amen.

Top