Lễ đưa chân cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt

Lễ đưa chân cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt

WGPSG -- Vào lúc 9g sáng nay 25-10-2010, Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt đã được Chúa gọi về. Đây là một tin hết sức bất ngờ. Sóng biển Phan Thiết đã đưa Cha giáo ra đi vĩnh viễn vào cõi vĩnh hằng.

Cha giáo đã được tẩm liệm vào lúc 3g chiều tại Phan Thiết. Sau đó, Cha Giám Đốc Ernest đã đích thân đưa linh cửu Cha giáo về Đại Chủng viện Sài Gòn. Thánh lễ đưa chân Cha giáo đã được cử hành lúc 8 giờ tối tại Nhà nguyện Đại Chủng viện với sự đồng tế của các Cha giáo ở Đại Chủng viện và Trung tâm Mục vụ, cùng với sự tham dự của các chủng sinh, tu sĩ và thân nhân.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top