Kỷ niệm 55 năm thụ phong linh mục của Đức Hồng y Gioan Baotixita

Kỷ niệm 55 năm thụ phong linh mục của Đức Hồng y Gioan Baotixita

Kỷ niệm 55 năm thụ phong linh mục của Đức Hồng y Gioan Baotixita

"Sau 16 năm hướng dẫn Tổng Giáo phận Sài Gòn, 6 năm hưu tại Trung tâm Mục vụ (TTMV), tôi sống chức tư tế, liên đới với linh mục đoàn, dâng Thánh lễ hằng ngày cầu nguyện cho Giáo phận" 

Đó là tâm tình của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - chia sẻ với Đức cha Louis, cha Tổng đại diện, quý cha đại diện Tòa Giám mục và anh em linh mục tại TTMV - trong Thánh lễ tạ ơn lúc 6g15 sáng thứ Hai, ngày 25.5.2020, tại nguyện đường TTMV. 

Vào ngày này 55 năm trước, thầy Phó tế G.B Phạm Minh Mẫn đã được Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang truyền chức linh mục tại Cần Thơ.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh đến sự đồng hành thiêng liêng của ĐHY với các cha trong TTMV và sự gần gũi Dân Chúa đến sinh hoạt-học tập tại đây.

Trong lời chúc mừng cuối Thánh lễ, cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân đã bày tỏ lòng biết ơn về những gì ĐHY đã làm cho Tổng Giáo phận Sài Gòn, đồng thời diễn tả sự hiện diện và lời cầu nguyện của ĐHY trong hiện tại là nguồn khích lệ và sự nâng đỡ lớn lao cho Đức TGM Giuse và anh em linh mục trong việc mục vụ.

Bình dị, gần gũi, đơn sơ nhưng sâu sắc, Đức Hồng y Gioan Baotixita là hình ảnh một mục tử nhân lành, luôn giải quyết những khó khăn trong đức ái và không ngừng cố gắng thực hiện châm ngôn sống “Như Thầy yêu thương”. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top