Giỗ 5 năm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (2018-7/3-2023)

Giỗ 5 năm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (2018-7/3-2023)

Giỗ 5 năm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (2018-7/3-2023)

Kính gởi quý Cha, quý Dòng tu và anh chị em giáo dân trong gia đình Tổng giáo phận

Ngày 07 tháng 3 tới đây là Giỗ 5 năm của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc kính yêu của tất cả chúng ta.

Xin quý cha, quý cộng đoàn dòng tu dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho Đức cố Tổng Phaolô của chúng ta.

 

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Tổng đại diện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top