Dòng Tên Việt Nam có thêm hai Tân Phó tế

Dòng Tên Việt Nam có thêm hai Tân Phó tế

Dòng Tên Việt Nam có thêm hai Tân Phó tế

Sáng ngày 19.03.2020, tại nhà nguyện Học viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam, Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, Giám mục giáo phận Bắc Ninh đã chủ tế thánh lễ và truyền chức phó tế cho hai thầy:

  1. Đa Minh Đỗ Hùng Dinh, SJ
  2. Đa Minh Vũ Chí Kiên, SJ

Trong tinh thần sống âm thầm, đơn sơ theo gương thánh Giuse và một phần cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thánh lễ được tổ chức cách nội bộ với sự hiện diện của một vài linh mục cũng như quý thầy thuộc cộng đoàn Học viện và các cộng đoàn lân cận. Đồng tế trên gian cung thánh với Đức Cha Cosma, có cha Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, SJ; cha phụ tá Giám Tỉnh An-rê Phạm Văn Tú, SJ; cha Thụ ủy Huấn luyện Phanxico Xavie Nguyễn Hai Tính, SJ và cha Viện Trưởng Học viện Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ.

Đức Cha Cosma ban huấn từ, mời gọi cộng đoàn và nhất là các tiến chức suy gẫm về vai trò của chức phó tế trong việc phục vụ Bàn Thánh và rao giảng Lời Chúa. Đức Cha cũng nhắn nhủ các tiến chức noi theo gương tổ phụ Áp-ra-ham, cha thánh I-nhã, thánh Lu-y Gonzaga và nhất là thánh Giuse, những chứng nhân cho việc phục vụ âm thầm và tín thác vào Chúa. Các vị ấy đã một lòng tin tưởng vào bàn tay Chúa quan phòng, lên đường, sẵn sàng ra đi theo lời mời gọi của Chúa dù cho chưa biết rõ mình sẽ đi đâu. Cuộc đời các vị ấy là hành trình bước đi trong tin yêu và gặt hái những kết quả tốt đẹp cho Nước Chúa. Đồng thời, cuộc đời các ngài cũng là lời chứng hùng hồn cho sự hiện diện của Nước Trời.

Tác vụ phó tế là mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển cuối cùng trong việc huấn luyện cơ bản để trở nên linh mục trong Dòng Tên. Sau khi hoàn tất chương trình Thần học, hai phó tế sẽ được gửi đến các cộng đoàn tông đồ để từng bước sát nhập sâu hơn vào sứ mạng và thân thể tông đồ của Dòng. Đồng thời, đó cũng là thời gian để các tân phó tế chuẩn bị mình một cách thiết thực hơn, xác tín hơn cho tác vụ linh mục mà họ sẽ lãnh nhận sau này.

Xin quý vị độc giả hiệp ý tạ ơn Chúa cùng nhà Dòng chúng tôi vì ơn có thêm hai tân phó tế. Đồng thời, xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho các tân phó tế được ơn trung tín và khiêm tốn để phụng sự thánh ý Chúa một cách hiệu quả và bền đỗ.

Hv. Chí Thành, Sj
Nguồn: dongten.net

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top