Đại diện Giáo dân
Đại diện Giáo dân

CÁC ĐOÀN THỂ

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 

1. Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái

Trưởng ban

thainguyen@vietthuong.com.vn - 0903 903 721

2. Giuse Ngô Văn Hiền

Phó ban

hiendc@gmail.com - 0903 751 024

3. Giuse Phan Xuân Phú Phó ban phuvanchauanh@gmail.com - 0908 800 578

4. Michael Nguyễn Hữu Xuân Điềm

Thư ký

michaeldiem@gmail.com - 0902 361 476

5. Maria Têrêsa Lê Thúy

Thủ quỹ

tua2012mmchus@gmail.com - 0909 215 645

 

 

 

ĐOÀN THỂ

TRƯỞNG ĐOÀN THỂ

LM. ĐỒNG HÀNH

1. Chương trình Thăng tiến HNGĐ

Ignatio Đặng Phúc Khoái

Giuse Lê Hoàng

2. Dòng Ba Cát Minh

Gioan B. Nguyễn Tri Lợi

Ernest Nguyễn Văn Hưởng

3. Dòng Phan Sinh tại thế

Gioan Trần Như Kiên

Giuse Lê Thanh Đề, OFM

4. Cộng đoàn Khôi Bình VN

Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp

Giuse Trần Thanh Công

5. Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót

Gioan B. M. Nguyễn Thế Vịnh

Ernest Nguyễn Văn Hưởng

6. Cộng đoàn Gia đình Chúa

Giuse Ngô Văn Hiền

Ernest Nguyễn Văn Hưởng

7. Cộng đoàn Gia đình cùng theo Chúa

Gioan Phêrô Tạ Đình Vui

Phêrô Nguyễn Văn Hin

8. Cộng đoàn Kinh thánh cầu nguyện Têrêsa Nguyễn Thị Minh Thủy Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP.

9. Gia đình Emmanuel

Giuse Phan Xuân Phú

Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến

10. Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Giuse Trịnh Văn Tiến

Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng

11. Gia đình Tận Hiến

Giuse Trịnh Ngọc Năm

Augustinô Phan Anh Tuấn, CRM

12. Giới Cao Niên

Alexis Lê Văn Kim

Phêrô Nguyễn Văn Tăng, S.J.

13. Giới Doanh nhân Công giáo

Phêrô Đỗ Tiến Sĩ

Giuse Tạ Huy Hoàng

14. Giới Giáo chức Công giáo

Giuse Vũ Quang Tuyên

Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ

15. Giới Y tế Công giáo

Giuse Phan Văn Dũng

GB Phương Đình Toại, MI

16. Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn (AIC-VN)

Maria Nguyễn Thị Xuân Sắc

Gioakim Lê Văn Chiến, CM

17. Hiệp Hội Gia đình Phúc Âm

Giuse Phạm Đức Long

Giuse Nguyễn Văn Thanh

18. Hiệp Hội Giới trẻ Con Đức Mẹ

Phanxicô X. Nguyễn Hoàng Minh

Vinh Sơn Vũ Đức Liêm

19. Hiệp Hội Thánh Mẫu

Maria Hoàng Thị Nhiễu

Giuse Nguyễn Trọng Hiếu

20. Hội Các Bà Mẹ Công giáo

Elidabét Đặng Thị Hiếu

Phanxicô X. Đậu Nguyễn Hoàng Linh

21. Hội Mân Côi

Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc

Phêrô Ngô Lập Quốc

22. Hướng đạo sinh Công giáo

Phanxicô X. Trương Đình Thạc

Phanxicô X. Bảo Lộc

23. Huynh đoàn giáo dân Đa Minh

Giuse Đỗ An Ninh

Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP

24. Huynh đoàn Thánh Thể

Maria Phạm Thị Hường

Phaolô M. Nguyễn Thanh Quang, SSS

25. Legio Mariae

Maria Nguyễn Kim Xuân

Antôn Nguyễn Đình Thục

26. Mục vụ Giới Trẻ

Giuse Nguyễn Hữu Đại

Gioan Lê Quang Việt

27. Opus Dei

 Anê Lê Thị Tuyết Trang

Phanxicô Aniban

28. Phong trào Cursillo

Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái

Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến

29. Phong trào Focolare

Maria Têrêsa Lê Thị Thúy

Giuse Nguyễn Trung Điểm

30. Thanh Sinh Công

Têrêsa Phạm Ngọc Tú Quyên

Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ

31. Thiếu nhi Thánh Thể

Michael Ninh Đức Thành

Giuse Phạm Đức Tuấn

32. Nghệ sĩ Công giáo

Anna Lý Hoàng Kim

Rôcô Nguyễn Kim Duy

(cập nhật ngày 24-11-2022)

Top