Cùng với Hội ngộ liên tôn tại Assisi: Cầu cho hoà bình trên thế giới

Cùng với Hội ngộ liên tôn tại Assisi: Cầu cho hoà bình trên thế giới

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3,TP.HCM
(84.8) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2016

Kính gởi: Quý cha, Quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân
trong Đại gia đình Tổng giáo phận

Kính quý cha, quý tu sĩ và anh chị em,

Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli - vị đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam - đã gởi cho Đức Tổng Phaolô lá thư cho biết: Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ toạ cuộc hội ngộ liên tôn cầu cho hoà bình trên thế giới tại Assisi vào ngày 20 tháng 9 năm 2016.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Hồng Y Pietro Parolin - Quốc vụ khanh Toà Thánh - mời gọi các giáo phận cử hành ngày cầu nguyện cho Hoà Bình vào ngày 20 tháng 9 năm 2016, Đức Tổng Phaolô quyết định mỗi giáo xứ sẽ dâng thánh lễ vào buổi chiều (trong giờ lễ của giáo xứ) cầu nguyện cho Hoà Bình để hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Kính chào quý cha, quý tu sĩ và anh chị em.

Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký và đóng dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top