Chương trình Tĩnh tâm Tuần Thánh và mừng Chúa Phục Sinh năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

Chương trình Tĩnh tâm Tuần Thánh và mừng Chúa Phục Sinh năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

Chương trình Tĩnh tâm Tuần Thánh  và mừng Chúa Phục Sinh năm 2019 tại  Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

1. Tĩnh tâm mùa Chay: Tuần 5 mùa Chay

Chiều thứ Hai 8/4, 17g30
Chiều thứ Ba 9/4,  17g30
Chiều thư Tư 10/4. 17g30

2. Tam Nhật Thánh

18/4 Thứ Năm Tuần Thánh

8g30 Thánh Lễ Làm Phép Dầu
17g30: Thánh Lễ Tiệc Ly
Chầu Thánh Thể:

19g – 20g: Tu Sỹ Nam Nữ
20g - 21g: Gia Đình Cùng Theo Chúa
21g – 22g: Giáo Xứ Chính Tòa

19/4 Thứ Sáu Tuần Thánh

16g15 – Chặng Đàng Thánh Giá
17g30 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Hôn kính Thánh Giá đến 22 giờ.

20/4 Thứ Bảy Tuần Thánh

20g00 – Canh Thức Vượt Qua

3. Chúa Nhật Phục Sinh: MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Không có thánh lễ 5g30 sáng. Các giờ lễ khác không thay đổi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top