Chúa nhật 5 Phục sinh năm C (+video)

Chúa nhật 5 Phục sinh năm C (+video)

Chúa nhật 5 Phục sinh năm C (+video)

Ga 13,31-33a.34-35

"Thầy ban cho anh em một điều răn mới
là anh em hãy yêu thương nhau" (Ga 13,34)

Chúng ta đã đọc bài Tin Mừng hôm nay rất nhiều lần, tuy nhiên, để hiểu hết được ý Chúa không phải là dễ.

Có thể coi những Lời Chúa nói hôm nay như một lời trối vì nó được nói vào những giờ phút cuối cùng của Chúa trên trần gian này. Cũng có thể coi đây như là một điều răn căn bản nhất trong đạo, vì tất cả những chỉ dẫn về cuộc sống đều được đặt trên nền tảng này.

1. "Thầy Ban Cho Các Con Một Điều Răn Mới Là Các Con Hãy Thương Yêu Nhau" (Ga 13,34).

a. Phải chăng luật yêu thương bây giờ mới có?

- Không! Luật yêu thương đã có từ lâu, có ngay từ trong Cựu Ước. Chắc hẳn anh chị em còn nhớ lại câu chuyện, một hôm kia có một luật sĩ hỏi Chúa: "Thưa thầy trong các giới răn thì giới răn nào là giới răn trọng nhất?".

Chúa trả lời ngay lập tức: "Ngươi phải kính mến Chúa là Chúa ngươi hết lòng, hết trí khôn và hết sức của ngươi" và sau đó Chúa nói thêm "hãy thương yêu anh em như chính mình ngươi" (Mc 12,18-31). Chúa còn xác định là hai giới răn có tầm mức quan trọng như nhau.

Như vậy, Chúa chỉ nhắc lại những điều đã có ngay từ  Cựu Ước, Chúa không đặt thêm luật mới.

b. Nhưng tại sao hôm nay Chúa lại nói về một giới răn mà Chúa bảo là mới?

- Giới luật yêu thương trong Cựu Ước theo ý của Chúa là giới răn yêu thương "cũ". Giới răn này không phải cũ bởi hình thức nhưng là cũ trong nội dung so với giới răn mới của Chúa. Sở dĩ tôi dám nói như thế là vì giới răn yêu thương trong Cựu Ước, mới chỉ có tính cách tiêu cực và rất giới hạn, không những giới hạn trong cách thực hiện mà còn giới hạn trong đối tượng phải thực hiện tình yêu thương: Chẳng hạn như chỉ yêu thương những người yêu thương mình hoặc chỉ yêu thương những người cùng đạo với mình, cùng một tôn giáo với mình v.v..

Trái lại, giới răn yêu thương mà Chúa gọi là mới của Chúa thì có một nội dung sâu xa hơn. Đối tượng của luật yêu thương không còn bị hạn chế trong những giới hạn có tính cách cục bộ mà phải mở rộng ra đối với tất cả mọi người kể cả những kẻ thù địch với mình. Đàng khác cách thức thực hiện luật yêu thương thương cũng tích cực và quyết liệt hơn. Phải yêu thương như Chúa yêu. "Yêu như Thầy yêu chúng con". Mức độ Chúa đòi hỏi rất cao, nó không còn nằm ở trong phạm vi loài người nữa mà phải vươn lên đến Thiên Chúa. "Yêu như Thầy" (Ga 13,34).

2. Thế Nào Là Yêu Như Chúa Yêu?

Chúa không định nghĩa về Tình yêu nhưng Ngài chỉ cho chúng ta cách thức để thực hiện, cách thức để sống luật yêu thương.

Muốn hiểu được yêu thương như Chúa là yêu như thế nào, chúng ta hãy chú ý đến ba việc khác thường Chúa làm trong nhà Tiệc ly:

a- Việc thứ nhất: Chúa quì xuống rửa chân cho các môn đệ.

b- Việc thứ hai là Chúa chọn đúng lúc các môn đệ đang ngỡ ngàng về việc Chúa vừa làm để tuyên bố về một sự việc làm cho môn đệ phải sửng sốt hơn khi Chúa nói: "Một người trong các con sẽ nộp Thầy" (Mt 26,21).

c- Chưa hết, việc cuối cùng là: "Chúa mời các môn đệ ăn thịt và uống Máu của Ngài".

Vâng, quả đúng là như vậy. Đây là một việc làm chưa bao giờ có trong lịch sử của loài người.

2. Chúng ta tự hỏi: Chúa làm như thế để làm gì?

Chúa muốn cho chúng ta biết phải làm gì và làm như thế nào, để  thực hiện giới răn yêu thương mới của Ngài.

a- Trước hết, Yêu thương là phục vụ qua việc rửa chân.

b- Yêu thương là hy sinh, biết quên mình vì người khác qua việc nộp mình.

c- Và cuối cùng, "Yêu thương còn là ban tặng, là dâng hiến". Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta không phải chỉ là một phẩm vật mà là chính Mình - Máu thánh Người. "Đây là mình Thầy, chúng con cầm lấy mà ăn. Đây là máu Thầy, chúng con hãy cầm lấy mà uống." (Mt 26,26) Yêu là cho đi. Cho đi ít là dấu chỉ yêu thương ít. Cho đi nhiều là dấu chỉ yêu thương nhiều. Cho tất cả là dấu chỉ của một tình yêu thương không bờ không bến.

Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ, vị anh hùng trong cuộc chiến tranh giải phóng nô lệ, bãi bỏ chế độ chủ nô và duy trì sự thống nhất của Hoa Ky. Ông bị ám sát vào tháng 4-1865. Thi hài của ông được đưa từ thủ đô Hoa Kỳ về tiểu bang Illinois. Dân chúng đón tiếp trọng thể trong vài tiếng đồng hồ tại Cheveland thuộc tiều bang Ohio. Trong đoàn người diễu hành đi theo linh cữu, có một phụ nữ đa đen bồng đứa con nhỏ trên tay. Khi đến gần thi hài vị tổng thống, bà mẹ liền nhấc cậu bé lên và nói:

 - Con ơi! Hãy nhìn kỹ, nhìn kỹ đi, người này đã chết cho con đó.

Xin tình yêu Chúa thanh luyện trái tim chúng ta không ngừng, để mỗi trái tim chúng ta trở thành một viên gạch trong suốt như pha lê, góp phần xây dựng thành Jêrusalem mới cho tình yêu Thiên Chúa ngự trị. Amen.

Top