Các lớp Nhạc lý & Thánh nhạc học kỳ I niên khoá 2015-2016

Các lớp Nhạc lý & Thánh nhạc học kỳ I niên khoá 2015-2016

I. GIỚI THIỆU CÁC MÔN HỌC

1. NHẠC LÝ CĂN BẢN & KÝ XƯỚNG ÂM

Nhạc lý căn bản nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về lý thuyết âm nhạc, nghĩa là một cái nhìn khái quát về những đặc tính của âm thanh được ghi lại bằng những dấu ký âm, được nối kết qua tiết tấu, được liên lạc với nhau trên âm giai, và được hoà hiệp với nhau trong hợp âm.

Ký xướng âm nhằm giúp học viên đọc và hát các nốt nhạc có phương pháp, đúng nhịp, hầu diễn lại cách trung thực ý tưởng của nhạc-sĩ-sáng-tác biểu thị qua những ký hiệu.

Giảng viên: Gv Anh Tuấn

2. LỚP ĐÀN SƠ CẤP

Lớp đàn sơ cấp giúp các học viên chưa biết đánh đàn làm quen với đàn organ (điện tử) và chơi những bản nhạc đơn giản. Học viên cần biết về nhạc lý căn bản trước.

Giảng viên: Lâm Đức Hòa

3. ĐỆM ĐÀN TRONG PHỤNG VỤ

Đệm đàn trong phụng vụ nhằm giúp các học viên đã biết đánh đàn (ít nhất là cuốn Méthode Rose) nắm vững những cách đệm đàn trong Phụng Vụ sao cho đúng chỉ dẫn của Giáo hội ngõ hầu đạt được mục đích “tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho các tâm hồn.”

Giảng viên: Lâm Đức Hòa 

4. THANH NHẠC (Luyện tiếng)

Hát là một việc rất tự nhiên, nhưng để hát đúng và hát hay người hát cần tập luyện cho có phương pháp.

Mục đích của môn học này là trình bày phương pháp tập luyện để đạt tới một kỹ thuật ca xướng hoàn bị bằng cách khảo cứu lý thuyết rồi thực tập căn cứ vào 4 yếu tố: hô hấp, dội âm, phát âm và diễn âm.

Điều kiện ghi danh: phải biết nhạc lý, ký xướng âm sơ cấp (giấy chứng nhận), sẽ kiểm tra trình độ trong tuần đầu của khóa học.

Giảng viên: Diệu Hiền, Thành Đức, Đoan Thùy

5. THÁNH NHẠC TRONG PHỤNG VỤ

Một môn học xem ra còn mới mẻ đối với nhiều ca trưởng và ca đoàn phụng vụ; nhưng lại là một trong những môn học rất cần thiết cho những ai muốn trở thành những ca trưởng thánh nhạc thực thụ. Bởi vì, khi hát trong các cử hành phụng vụ nhất là thánh lễ, ca trưởng hay ca viên cần biết phải hát những gì, hát cách nào cho đúng ý Hội Thánh, đúng với những qui định mà các văn kiện đã đề ra.

Môn học này gồm 2 nội dung:

  1. cung cấp những kiến thức tối thiểu và cơ bản về Phụng vụ (8 tiết)

  2. tìm hiểu tại sao âm nhạc được dùng trong phụng vụ lại được gọi là thánh nhạc, bởi vì Thánh nhạc là loại nhạc được sáng tác để thờ phượng Thiên Chúa, nên phải biểu lộ sự thánh thiện và thể hiện một hình thức nghệ thuật cao.(24 tiết)

Thời gian học: 32 tiết, ko di trong 1 học kỳ

Giảng viên: Lm. Nguyễn Duy

6. HOÀ ÂM & PHÂN TÍCH HOÀ ÂM

Hoà âm (viết): giúp các học viên biết và thực tập nối kết những hợp âm trong một bài nhạc sao cho đúng với quy luật, nhất là có nghệ thuật để tạo nên một bài nhạc đúng về kỹ thuật và hay về nghệ thuật.

Thời gian học: 90 tiết, chia thành 3 cấp.

Phân tích hoà âm (đọc): giúp các học viên, cách riêng các ca trưởng biết phân tích cách sử dụng hợp âm và cách sắp xếp các hợp âm của một bài nhạc để hiểu được dụng ý sáng tác của nhạc sĩ.

Thời gian học: 30 tiết.

Giảng viên: Ns. Tiến Linh

7. BÌNH CA

1/ Giai đđiệu: (8 tiết)

2/ Tiết tấu: (14 tiết)

3/ Âm thể: (8 tiết) 

Giảng viên: Lm. Kim Long

8. HƯỚNG DẪN ĐÁNH NHỊP

Môn học này được chia thành 3 cấp lớp:

  1. Cấp 1: Đánh nhịp đơn và nhịp kép (30 tiết) - Thầy Ngọc Linh

  2. Cấp 2: Bình ca (30 tiết) - Cha Kim Long

  3. Cấp 3: Điều khiển hợp ca (30 tiết) - Thầy Ngọc Linh

II. CÁC LỚP NHẠC – HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015-2016

1. Nhạc lý & Ký xướng âm: (Gv.A.Tuấn)

– Cấp 1 (thứ 2,3,4 hằng tuần, từ 18g00 – 20g00)

bắt đầu học từ ngày 07-9-2015 (P.A303-305)

– Cấp 2 (thứ Năm hằng tuần, từ 18g00 – 20g00)

bắt đầu học từ ngày 03-9-2015 (P. A305)

– Cấp 3 (thứ Sáu hằng tuần, từ 18g00 – 20g00)

bắt đầu học từ ngày 04-9-2015 (P. A305)

2. Lớp đàn sơ cấp

- thứ Năm hằng tuần - lớp 1: 17g30 – 19g00

  (GV Đức Hòa) - lớp 2: 19g00 – 20g30

bắt đầu học từ ngày 03-9-2012 (P.A302)

3. Đệm đàn trong Phụng vụ

– Cấp 1 (thứ Hai hằng tuần)

- Lớp 1: từ 17g30 – 19g00

bắt đầu học từ ngày 07-9-2015 (P.A302)

– Cấp 2 (thứ Tư hằng tuần,

  dành cho học viên cũ, đã học xong cấp 1)

  từ 17g30 – 19g00

bắt đầu học từ ngày 09-9-2015 (P.A302)

– Cấp 3 (thứ Sáu hằng tuần,

dành cho học viên cũ, đã học xong cấp 1 và 2)

  từ 17g30 – 19g00

bắt đầu học từ ngày 04-9-2015 (P.A302)

4. Thanh nhạc (GV D.Hiền, T.Đức, Đ.Thùy)

– Cấp 1 (thứ Tư hằng tuần, từ 18g30 – 19g30)

bắt đầu học từ ngày 09-9-2015 (P.A304-A305)

– Cấp 2 (thứ Sáu hằng tuần, từ 18g00 – 19g00)

bắt đầu học từ ngày 04-9-2015 (P.A304)

– Cấp 3 (thứ Sáu hằng tuần, từ 19g00 – 20g00)

bắt đầu học từ ngày 04-9-2015 (P.A304)

5. Thánh nhạc trong Phụng vụ

Thứ Bảy hằng tuần, từ 09g00 – 11g00

bắt đầu học từ ngày 05-9-2015 (P.B103)

6. Hoà âm (nếu có đủ số 20 học viên cho mỗi lớp)

– Hoà âm 1 (thứ Sáu hằng tuần, từ 18g30 – 20g20)

  bắt đầu học từ ngày 04-9-2012 (P.A303)(GV.Tiến Linh)

7. Đánh nhịp cơ bản - (Gv Ngọc Linh)

- Cấp 1 (thứ Hai hằng tuần từ 18g30 – 20g00)

bắt đầu học từ ngày 07-9-2015 (P.A304)

- Cấp 2 (thứ Hai hằng tuần từ 16g00 – 18g00)

bắt đầu học từ ngày 07-9-2015 (P.A304)

8. Bình ca - (Lm. Kim Long)

Thứ Tư hằng tuần, từ 15g30 – 17g20

bắt đầu học từ ngày 09-9-2015 (Phòng Họp)

III. GHI DANH

Địa điểm: Phòng Học vụ của Trung Tâm Mục Vụ

Thời gian: Từ thứ HAI đến thứ SÁU

- sáng từ 8g00 11g30, chiều từ 14g0017g30

- thứ BẢY chỉ làm việc BUỔI SÁNG.

  Từ ngày 04-8-2015 đến ngày 31-8-2015

Học phí: 350.000 đồng/học viên/lớp

riêng lớp Đàn sơ cấp và lớp Đệm đàn: 900.000đ/học viên

Ghi chú: Số học viên giới hạn tùy theo lớp học (các lớp Đàn sơ cấp và lớp Đệm đàn chỉ nhận tối đa 15 học viên), ưu tiên cho những người ghi danh trước.

IV. CẤP CHỨNG CHỈ

– Cuối mỗi lớp sẽ thi kiểm tra

– Giấy chứng nhận từng môn học sẽ được cấp cho học viên có yêu cầu.

– Để được chứng nhận là CA TRƯỞNG THÁNH NHẠC

học viên phải có các chứng chỉ đã học xong các lớp:

(1) Nhạc lý – ký xướng âm,

(2) Thanh nhạc,

(3) Phân tích hoà âm hoặc hoà âm

(4) Phụng vụ và Thánh nhạc trong Phụng vụ,

(5) Hướng dẫn đánh nhịp,

(6) Phác họa tiết tấu và

(7) Điều khiển hợp xướng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top