Bác ái Công giáo theo ĐTC Bênêdictô XVI

Bác ái Công giáo theo ĐTC Bênêdictô XVI

CARITAS INTERNATIONALIS

(Huấn dụ cho các Tham dự viên Đại Hội Caritas Internationalis,
27-5-2011, dịp mừng 60 năm thành lập)

Kính thưa Đức Hồng Y,
Các Giám Mục và Linh Mục
Các Bạn thân mến,

Tôi vui mừng được gặp Quí Vị nhân dịp Đại Hội của Quí Vị. Tôi xin cám ơn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Chủ Tịch Caritas Internationalis, vì những lời thân tình Ngài nói nhân danh Anh Chị Em, và Tôi bày tỏ lời chào thân ái tới tất cả Quí Vị và tới tất cả Gia Đình Caritas. Tôi cũng xin bảo đảm với Quý Vị về lời cám ơn chân thành của Tôi và lời chúc mừng tốt đẹp kèm theo lời cầu nguyện của Tôi về những hoạt động Bác ái Kitô mà Quí Vị đã thực hiện trong xứ sở của Quí Vị trên toàn thế giới.

Lý do thứ nhất của cuộc gặp gỡ hôm nay là để cảm tạ Thiên Chúa vì nhiều ơn lành tuôn tràn trên Giáo Hội trong suốt 60 năm qua, từ ngày thành lập Caritas Internationalis. Tiếp theo những nỗi kinh hoàng và các thảm cảnh tàn phá do Thế Chiến thứ II, Đấng Đáng Kính Đức Giáo Hoàng Piô XII muốn chứng tỏ tình liên đới và sự quan tâm của toàn thể Giáo Hội trước biết bao nhiêu cảnh xung đột và khẩn trương trong thế giới. Ngài đáp ứng lại nỗi đau thương này qua việc thiết lập một cơ quan mà, ở mức độ Giáo Hội hoàn vũ, sẽ có khả năng cổ võ một sự hiệp thông, với sự xếp đặt và hợp tác lớn lao hơn giữa các quốc gia (x. Gioan Phaolô II, qua Tự Sắc Durante l’Ultima Cena, ngày 16 tháng 9 năm 2004, s. 1). Chân Phước Gioan Phaolô II còn tăng thêm tiềm lực hơn nữa cho những mối dây liên lạc nối kết các cơ quan Caritas riêng rẽ trong từng quốc gia lại với nhau, và với Tòa Thánh do việc ban cho Caritas Internationalis tư cách pháp nhân có quyền hạn và nghĩa vụ theo Giáo Luật (nt., s. 3). Kết quả là Cơ quan quốc tế này đã đảm nhận một vai trò đặc biệt giữa lòng cộng đoàn Giáo Hội và được kêu mời để chia sẻ cho nhau, trong sự cộng tác với Hàng Giáo Phẩm, trong sứ mệnh của Giáo Hội là làm rõ nét qua các hành động bác ái cụ thể, là tình yêu là chính Thiên Chúa. Trong giới hạn của mục đích được trao phó cho cơ quan này, như vậy Caritas Internationalis đã thể hiện nhân danh Giáo Hội một tác vụ đặc biệt để lo cho công ích (x. Bộ Giáo Luật, khoản 116 & 1).

Ở giữa lòng Giáo Hội, và theo một cách thế nào đó Caritas Internationalis có thể nói ra và hành động nhân danh Giáo Hội để lo cho công ích, đảm nhiệm những trọng trách riêng biệt theo như đòi hỏi của đời sống Kitô Giáo, hoặc trong tư cách cá nhân cũng như trong tư cách cộng đoàn. Chỉ dựa trên nền tảng của sự dấn thân hằng ngày để đón nhận và sống cách trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa, người ta mới có thể cổ võ phẩm giá của mỗi người và mỗi con người. Trong Thông điệp thứ nhất của Tôi, mang tựa đề Deus Caritas Est, Tôi xác quyết lại chứng tá về đức ái đối với Giáo Hội trong thời đại chúng ta thực là quan trọng. Qua chứng tá như thế được nhìn ra trong đời sống hằng ngày của các phần tử của mình, Giáo Hội mới có thể đi tới được triệu triệu người và làm cho họ có thể nhận ra cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, là Đấng luôn luôn ở gần từng người, nam cũng như nữ đang thiếu thốn túng quẫn. Đối với chúng ta, các Kitô Hữu, chính Thiên Chúa là nguồn gốc tình bác ái, và bác ái được hiểu không chỉ đơn thuần là lòng tốt theo nghĩa chung chung, nhưng là sự trao ban chính mình, cả tới mức độ hy sinh mạng sống mình vì người khác, theo gương của Chúa Giêsu Kitô. Giáo Hội kéo dài sứ mệnh cứu độ của Đức Kitô trong thời gian và không gian : Giáo Hội muốn đi tới từng con người, vì được thúc đẩy bởi mối quan tâm là mỗi cá nhân cần biết rằng không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô (x. Rm 8, 35).

Caritas Internationalis khác với các cơ quan xã hội khác trong điểm này là vì cơ quan này là của Giáo Hội, cơ quan này chia sẻ sứ mệnh của Giáo Hội. Đó chính là điều mà các vị Giáo Hoàng luôn mong muốn và đó là điều mà Đại Hội của Quý Vị được mời gọi để tái xác định một cách mạnh mẽ. Cũng cần phải lưu ý rằng Caritas Internationalis tự nền tảng được thiết lập nên bao gồm nhiều cơ quan Caritas quốc gia khác nhau. Khi so sánh với nhiều cơ chế đã có trong Giáo Hội và các Hiệp Hội trong Giáo Hội chuyên tâm làm việc bác ái, thì Caritas có sự khác biệt, cho dù có nhiều hình thức được thành lập theo Giáo Luật bao gồm các cơ quan có tính các quốc gia, mà hầu hết các cơ quan này nhằm cung ứng sự trợ giúp khá lớn lao cho các Giám mục trong khi thi hành tác vụ mục vụ thực thi bác ái của các ngài. Cơ quan Caritas có một trách vụ đặc thù trong Giáo Hội : đó là để cho mình được hướng dẫn bởi các vị mục tử của Giáo Hội. Từ khi Caritas Internationalis có một dung mạo phổ quát và trở thành một pháp nhân công cộng, thì Tòa Thánh cũng có trách nhiệm theo dõi cách hoạt động và thực thi việc kiểm soát để bảo đảm rằng hoạt động nhân đạo và bác ái của cơ quan này và nội dung của các văn kiện của cơ quan này phổ biến, hoàn toàn ăn hợp với Tông Tòa và Huấn Quyền của Giáo Hội, và được điều hành trong cung cách có thẩm quyền và trong sáng. Căn tính đặc thù này vẫn còn là sức mạnh của Caritas Internationalis, và là điều làm cho nó có hiệu lực cách đặc biệt.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Quý Vị làm cho Quý Vị có thể giữ một vai trò quan trọng trong phạm vi quốc tế. Kinh nghiệm mà Quý Vị có được trong những năm gần đây đã làm cho Quý Vị trở thành những trạng sư giữa cộng đồng quốc tế về một cái nhìn nhân bản đúng đắn, một cái nhìn được nuôi dưỡng bởi giáo huấn công giáo và dấn thân để bênh vực nhân phẩm của đời sống con người. Nếu không có một nền tảng siêu việt, nếu không có việc quy hướng về Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, nếu không có việc đánh giá định mệnh đời đời của mình, thì chúng ta sẽ gặp nguy cơ rơi vào miếng mồi cho các ý thức hệ gieo tai hại. Tất cả những gì Quý Vị nói hay làm, chứng tá đời sống của Quý Vị và hành động của Quý Vị, vẫn là điều quan trọng và góp phần vào việc thăng tiến sự thiện toàn diện của con người Caritas Internationalis là một tổ chức được ủy thác cho việc cổ võ tình hiệp thông giữa Giáo Hội hoàn vũ và các Giáo Hội địa phương, cũng như tình hiệp thông giữa các tín hữu trong công tác thi hành đức bác ái, đồng thời Tổ chức này còn được kêu gọi giúp đem sứ điệp của Giáo Hội cho đời sống chính trị và xã hội trong tầm vóc quốc tế. Trong phạm vi chính trị – và trong mọi phạm vi trực tiếp liên hệ tới đời sống của người nghèo khổ – các tín hữu, cách riêng các tín hữu giáo dân, có một sự tự do lớn lao khi hành động. Không ai có thể cho mình quyền nói “một cách chính thức” nhân danh toàn thể các tín hữu giáo dân, hoặc thay cho mọi người Công Giáo, trong những vấn đề vẫn còn mở để được tranh luận cách tự do (x. Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng (Gaudium et Spes), s. 43. 88). Đàng khác, tất cả người Công Giáo, và mọi người nam nữ, được mời gọi để hành động với lương tâm được thanh luyện và với con tim quảng đại trong khi nhất tâm cổ võ những giá trị mà Tôi đã thường nhắc tới như là những giá trị “bất khả nhượng”. Vậy Caritas Internationalis được mời gọi để hoạt động nhằm đổi thay cõi lòng của các dân tộc biết mở long mình ra hướng về các anh chị em của chúng ta, làm sao để mỗi người, trong niềm trân trọng trọn vẹn đối với sự tự do của anh chị em mình, và chấp nhận hoàn toàn những trách nhiệm riêng của họ, luôn luôn và ở mọi nơi có thể hành động cho công ích, trao ban một cách rộng lượng những gì tốt đẹp nhất của mình để phục vụ anh chị em mình, đặc biệt những người đang ở trong cảnh túng quẫn hơn cả. 

Vậy chính trong nhãn giới rộng lớn hơn này, và trong sự cộng tác chặt chẽ với các Mục Tử của Giáo Hội là những người có trách nhiệm cuối cùng để nên chứng nhân của Giáo Hội về bác ái (x. Thông điệp Deus Caritas Est, s. 32), mà các Caritas quốc gia được kêu gọi để tiếp tục là chứng tá đời sống về mầu nhiệm của tình yêu chữa lành và biến đổi của Thiên Chúa được làm cho sáng tỏ trong Chúa Giêsu Kitô. Điều này cũng đúng và áp dụng cho Caritas Internatonalis, với xác tín rằng Cơ quan này luôn luôn nhận được sư trợ giúp của Tòa Thánh – đặc biệt qua các Cơ Quan có thẩm quyền về vấn đề này, tức là Hội Đồng Tòa Thánh Cor Unum – trong khi Caritas Internationalis cố gắng thực hiện sứ mệnh của mình.

Các Bạn thân mến, trong khi Tôi gửi tới các Bạn những tư tưởng này để suy tư, một lần nữa Tôi xin cám ơn các Bạn vì những cố gắng thật quảng đại trong công tác phục vụ anh chị em đang túng quẫn. Tôi chân thành gửi tới Các Bạn, tới những người cộng tác với Các Bạn và tới tất cả những ai dấn thân trong mạng lưới rộng lớn của sinh hoạt Bác ái Công giáo, Phép Lành Tông Tòa như là bảo đảm sức mạnh và bình an trong Đức Kitô.

(dịch từ nguyên bản tiếng Anh, do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 27-5-2011).

Top