Bài viết liên quan - Giáo hạt Tân Định: Họp mặt giáo lý viên và huynh trưởng lần 1 năm 2018