Vạ huyền chức đối với linh mục Đaminh Nguyễn Chu Truyền

Vạ huyền chức đối với linh mục Đaminh Nguyễn Chu Truyền

Vạ huyền chức đối với linh mục Đaminh Nguyễn Chu Truyền

Thông cáo của Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt về việc Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã ra quyết định áp dụng "vạ huyền chức" đối với linh mục Đaminh Nguyễn Chu Truyền:

Nguồn: Giáo phận Đà Lạt

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top