Thượng Hội Đồng Giám mục: Bài ca Hiệp Hành

Thượng Hội Đồng Giám mục: Bài ca Hiệp Hành

Thượng Hội Đồng Giám mục: Bài ca Hiệp Hành

BÀI CA HIỆP HÀNH

Phỏng theo Dân ca
Nguyễn Duy - Phanxicô - Anh Tuấn

ĐK. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa.

Và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa.

Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với Hội Thánh.

Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.

 

1. Trong tương quan với Chúa cũng như là với nhau

Luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe, cũng nhau phân định.

Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo Tin mừng.

 

2. Trong yêu thương bác ái hết mọi người chúng con,

Luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ Hội Thánh nơi nơi.

Ghi Lời Chúa dạy lắng nghe Thánh Thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu.

 

3. Bên nhau trông lên Chúa, chúng con cùng đứng dậy,

Xin Thánh Thần Chúa soi cho chúng con chọn đúng con đường.

Chúng con yếu hèn, lỗi lầm. Nguyện Lời Ngài dịu đưa chúng con cùng chung bước lữ hành.

Imprimatur
Huế, ngày 24-11-2021

+ Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Giám mục TGP Huế
Chủ tịch HĐGMVN

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top