Thứ Năm tuần 20 Thường niên (+video)

Thứ Năm tuần 20 Thường niên (+video)

Thứ Năm tuần 20 Thường niên (+video)

Mt 22,1-14
“Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mt 22,14)

Thiên Chúa dựng nên con người để họ được hưởng hạnh phúc với Ngài. Điều này được diễn tả qua hình ảnh tiệc cưới được dọn ra cho con người. Tuy nhiên, những kẻ được mời không đến dự. Con người muốn đi tìm hạnh phúc của mình ở ngoài Thiên Chúa. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn không bỏ dở công trình của Ngài, Ngài tiếp tục mời gọi.

“Những khách được mời” ở đây là người Do Thái, còn “những khách khác” là dân ngoại. Người Do Thái thì từ chối, còn dân ngoại thì vui lòng đáp lại nhưng không phải là tất cả. Một người được mời nhưng lại không tuân thủ nghi thức căn bản của bữa tiệc. Đáp lại lời chưa đủ, còn cần phải ăn mặc chỉnh tề nữa. Các nhà chú giải đã giải thích việc mặc áo cưới như việc mặc lấy Chúa Kitô dựa theo tư tưởng của thánh Phaolô nơi thư Galata và Êphêsô: “Bất cứ ai được thanh tẩy để thuộc về Chúa Kitô, đều mặc lấy Chúa Kitô” (Gl 3,27). “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa..., và phải mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thực sự sống công chính và thánh thiện (Ep 4,24).

Để vào Nước Trời, phải mặc lấy Chúa Kitô. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa được ban cho mọi người, nhưng con người phải cộng tác với lời mời gọi và mặc lấy áo cưới, mặc lấy Chúa Kitô để bước vào dự tiệc cưới Nước Trời.

 Lễ cung hiến đền thờ vừa mới xây xong, Đức Giám Mục chủ sự nêu đích danh từng người đã cộng tác cách này hay cách khác vào công việc chung. Khi Ngài vừa dứt lời và sắp ban phép lành, thì một em bé đứng gần bên nói lớn:

- Thưa Đức cha, con cũng góp phần xây cất đền thờ này.

 Bình tĩnh, Đức Giám Mục hướng về em hỏi:

- Con đã đóng góp bằng cách nào ?

 Được khuyến khích bởi sự chú ý của Đức Giám Mục, em bé mạnh dạn trả lời:

- Thưa Đức cha, mỗi buổi trưa con đều đem cơm cho ba con xây đền thờ này.

 Đức Giám Mục và toàn thể cộng đoàn vỗ tay hoan hô sự đơn sơ và ý nghĩa ngộ nghĩnh của em. Rồi cộng đoàn đồng ý là em cũng góp phần vào việc chung, dù không phải là công việc quan trọng và cực nhọc, nhưng với hạn tuổi cho phép, em đã góp phần của mình và đáng được ghi danh cám ơn như những người khác.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết thay đổi đời sống và mặc lấy Chúa Kitô, để chung hưởng niềm hạnh phúc Chúa ban.

Top