Thiệp mời ra mắt gia đình mục vụ truyền thông hạt Chí Hòa

Thiệp mời ra mắt gia đình mục vụ truyền thông hạt Chí Hòa

Thiệp mời dự lễ ra mắt gia đình mục vụ truyền thông Chí Hòa lúc 8g00 ngày thứ Ba 07/12/2010 tại giáo xứ Lộc Hưng.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top