Thánh lễ Chúa nhật 18.9.22 tại giáo xứ tôi

Thánh lễ Chúa nhật 18.9.22 tại giáo xứ tôi

Thánh lễ Chúa nhật 18.9.22 tại giáo xứ tôi

TGPSG -- “Không làm tôi hai chủ” là chủ đề bài giảng trong Thánh lễ lúc 7g30 của Chúa nhật 18/09/2022 tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới.

Chủ tế Thánh lễ là cha Phaolô Cao Chu Vũ OP. Cha là một người con của giáo xứ, còn rất trẻ, nên cha chánh xứ nhờ cha về dâng thánh lễ cho các em thiếu nhi.

Thánh lễ này dành riêng cho thiếu nhi trong giáo xứ nên có khoảng 500 em thiếu nhi ngồi gần kín nhà thờ; còn lại là các phụ huynh ngồi ở phía cuối, ngoài hành lang và trong sân nhà thờ.

Vào đúng 7g30, bước vào thánh lễ sau bài ca nhập lễ, cha chủ tế dựa vào Lời Chúa nhắc nhở: “Đừng để của cải thế gian làm chủ cuộc đời mà hãy để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình”.

Trong bài giảng, cha chủ tế triển khai Tin Mừng:

“Có nhiều người làm nô lệ cho đồng tiền, làm không biết bao nhiêu cho đủ, làm ngày, làm đêm, làm thêm giờ nghỉ, quên luôn cả việc đi lễ ngày Chúa Nhật, chỉ để đi kiếm tiền. Họ lúc nào cũng cảm thấy thiếu cho nên không dám làm việc bác ái.

Còn những người làm tôi Thiên Chúa thì mọi sự đều cảm thấy là được Thiên Chúa ban cho đầy đủ về sức khỏe, tài năng, tiền bạc. Họ biết dùng những của Chúa ban để làm lợi cho Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng sự hướng dẫn, bằng những việc làm bác ái, yêu thương giúp đỡ mọi người.”

Trước khi ban phép lành, Cha mời gọi mọi người chọn Chúa, dùng những gì Chúa ban để làm việc đạo đức bác ái, sống yêu thương để mai này được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

F.X Hoàng Hồng Ân (TGPSG)

Top