Thánh lễ Bổn mạng Cha Chánh xứ Gò Mây

Thánh lễ Bổn mạng Cha Chánh xứ Gò Mây

Thánh lễ Bổn mạng Cha Chánh xứ Gò Mây

TGPSG – “Tin mừng của Chúa là Tin mừng của lòng thương xót…”

Cha Chánh xứ Gò Mây Matthêu Phạm Trần Thanh đã nói như thế trong Thánh lễ mừng Bổn mạng của ngài - được cử hành vào lúc 5g ngày 21-9-2022 tại nhà thờ Gò Mây thuộc Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Chủ tế Thánh lễ là cha Matthêu. Đồng tế Thánh lễ có hai cha phó của Giáo xứ Gò Mây. Tham dự Thánh lễ có các thầy thuộc hội thừa sai Việt Nam, một số nữ tu, và đông đảo bà con giáo dân của giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, cha Matthêu nhấn mạnh:

“Tin mừng của Chúa là Tin mừng của lòng thương xót. Ta phải nhận thức được phận nghèo hèn, tội lỗi của mình, ta mới thấy được tình thương bao dung và hải hà của Chúa. Tin mừng của Chúa còn là tin mừng của lòng tin tưởng, phó thác: có thấy nỗi bất toàn của mình, ta mới cảm nhận được sức mạnh nâng đỡ của Chúa.”

Cuối thánh lễ, cha Matthêu nói lời cảm ơn và mong mọi người cộng tác với Ngài trong tinh thần hiệp hành để làm chứng nhân Tin mừng của Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g trong niềm tin yêu và tràn đầy ơn lành của Chúa.

Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)

Top