Thánh Địa: Vương cung Thánh đường Ngôi Mộ Chúa trong thời dịch bệnh Covid-19

Thánh Địa: Vương cung Thánh đường Ngôi Mộ Chúa trong thời dịch bệnh Covid-19

Thánh Địa: Vương cung Thánh đường Ngôi Mộ Chúa trong thời dịch bệnh Covid-19

“Cộng đoàn các Anh Em Hèn Mọn Ngôi Mộ Chúa gồm 11 anh em”, anh Salvador Rosas Flores, Phụ trách Tu viện Phan Sinh tại Mộ Thánh, nói. “Mặc dù trống vắng hoàn toàn khách hành hương, chúng tôi tiếp tục giữ nhịp độ cầu nguyện và sống tình huynh đệ. Ý hướng cầu nguyện chính của chúng tôi trong thời kỳ này là khẩn xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến tình cảnh mà toàn thế giới đang đối mặt”.

Kể cả ở thời buổi rất đặc biệt này, trong Thánh đường, các Anh em Phan Sinh và các cộng đồng Kitô hữu hiện diện tiếp tục giữ các Quy Luật được ghi trong Status Quo, cử hành phụng vụ nơi Mộ Chúa, ở Calvariô và ở trong tất cả các nơi thánh bên trong Mộ Chúa. “Giữa chúng tôi, các Anh em Phan Sinh, có bảy linh mục, và mỗi ngày chúng tôi, mỗi người, cử hành ít là một Thánh lễ, tổng cộng 7 Thánh lễ/ngày, thông thường được cử hành bởi các nhóm hành hương; một Thánh lễ long trọng ở tiền đường, 4 ở Mộ thánh và 2 ở Calvary. Mặc dù ít người, các Anh em Phan Sinh tiếp tục tuân giữ nhịp cầu nguyện hàng ngày, bao gồm các Giờ Kinh chiều, rước kiệu mỗi ngày và Kinh tối.

Trong thời gian cầu nguyện, các ý chỉ thì nhiều. “Cũng như các người hành hương và các ân nhân không ngừng ủy thác cho chúng tôi các ý chỉ,” anh Salvador tiếp tục, “trong giai đoạn lịch sử này, mối quan tâm lớn của chúng tôi là cầu nguyện cho mọi quốc gia trên thế giới đang đau khổ vì virút Corona”. Một ý chỉ đơn giản hàm chứa nhiều ý nghĩa: ý chính thì hướng về việc lây lan virút, nhưng các lời cầu nguyện thì cũng hướng về sự chăm sóc sức khỏe cá nhân, các bệnh nhân và các nhà cầm quyền, để họ lấy những quyết định đúng và thích hợp, mà không quên lãnh vực kinh tế, và các khó khăn mà các công nhân và gia đình họ đang gánh chịu.

Tính bất ổn định của hiện trạng toàn cầu cũng tạo nên những tâm tư khác biệt nhau trong cộng đồng, tuy nhiên sự tin cậy không lay chuyển của chúng ta vào Thiên Chúa là ở đây. “Chúng tôi chú tâm đến tất cả các vấn đề hiện nay,” anh Salvador nói, “tuy nhiên chúng tôi quan tâm đến Covid-19 nhiều hơn. Có hai lý do khiến chúng tôi làm điều này: chúng tôi sống trong một vùng ở đó càng ngày càng có nhiều người đổ bệnh và, nhất là chúng tôi đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới: Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ và Châu Mỹ Latinh, là những nơi bắt đầu có vấn đề với sự gia tăng lây nhiễm”.

Kỹ thuật và truyền thông xã hội cũng là những công cụ nền tảng cho các Anh em Phan Sinh của Mộ Thánh. Nhờ chúng mà anh em có thể duy trì liên lạc, tiếp cận cách sống động với bên ngoài: các Tỉnh dòng Phan Sinh khác nhau, các quốc gia gốc và các gia đình của anh em. “Chúng tôi biết các điều kiện của mỗi người và chúng tôi đang cố gắng bảo đảm rằng không ai thiếu sự nâng đỡ và khích lệ. Trên hết, chúng tôi cố gắng thông tin cho các bạn bè các cách thức hoạt động mà chúng tôi biết là rất thành công ở khắp nơi, và lẽ dĩ nhiên, chúng tôi cũng làm theo. Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta”.

Nguồn: Dòng Anh Em Hèn Mọn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top