Tân Bề trên Tổng quyền - Dòng chị em con Đức mẹ Mân Côi, Chí Hòa

Tân Bề trên Tổng quyền - Dòng chị em con Đức mẹ Mân Côi, Chí Hòa

Nữ tu M. Rosa Vũ Thị Loan Bề Trên Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Truyền Tin Việt Nam - Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa, và cũng là Phó Tổng Thư ký Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa đắc cử Tân Bề Trên Tổng Quyền - Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, Chí Hòa. Nhiệm khóa 2015 – 2019.

Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi được Đức Giám mục Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn thành lập vào ngày 8-9-1946 tại Trung Linh thuộc Giáo phận Bùi Chu. Ngày 15-7-1954, 90 nữ tu và 13 tập sinh di chuyển vào Nam định cư và thành lập trụ sở tại vùng đất Chí Hòa từ đó đến nay.

Hiện nay, Hội Dòng Mân Côi Chí Hòa gồm 2 Tỉnh Dòng:

  • Tỉnh Dòng Truyền Tin - Việt Nam gồm 302 nữ tu phục vụ tại 32 cộng đoàn trong 9 Giáo phận là Paris, Hà Nội, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Xuân Lộc, Bà Rịa, Long Xuyên, Cần Thơ, Sài Gòn.

  • Tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình - Hoa Kỳ có 60 nữ tu phục vụ tại 9 cộng đoàn trong 7 giáo phận là New Orleans, Houma Thibodaux, Shreveport, Biloxi, Oklahoma City, Charleston, Bangkok – Thái Lan.

Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo xin chúc mừng Soeur Tân Bề trên Tổng Quyền và cầu chúc chị luôn tràn đầy ân thánh Chúa trong sứ vụ lãnh đạo Hội Dòng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top