Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 44 (2010)

Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 44 (2010)

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các linh mục tận dụng các phương tiện truyền thông tân tiến, đặc biệt là Internet, để làm việc mục vụ và rao giảng Lời Chúa.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong Sứ điệp công bố ngày 23-1-2010, nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 44 sẽ được cử hành vào chúa nhật 16-5 năm nay về đề tài ”Linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số (digital): các phương tiện truyền thông mới phục vụ Lời Chúa”.

Trong sứ điệp, ĐTC nói đến nghĩa vụ ưu tiên của LM là rao giảng Chúa Kitô, Lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, và thông truyền ơn thánh đa dạng của Thiên Chúa, mang lại ơn cứu độ qua các bí tích. Ngài cũng khẳng định rằng: ”Để mang lại câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi giữa lòng những thay đổi lớn về văn hóa, rất được giới trẻ cảm nghiệm thấy, những con đường thông tin do các khám phá kỹ thuật mở ra ngày nay là một phương thế không thể thiếu được. Thực vậy, thế giới kỹ thuật số, mang lại những phương tiện giúp người ta có khả năng diễn tả hầu như vô tận, đang mở ra những viễn tượng quan trọng và thực hiện lời nhắn nhủ của thánh Phaolô: ”Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16).

ĐTC khuyến khích các linh mục hãy nắm giữ chức năng lãnh đạo cả trong những cộng đoàn thuộc ”thế giới kỹ thuật số”, sử dụng cả các Blog và Video trực tuyến để rao giảng Tin Mừng và giảng dạy giáo lý. Ngài cũng nhắc nhở rằng: ”Các linh mục được yêu cầu có khả năng hiện diện trong thế giới kỹ thuật số, với lòng trung thành liên lỷ đối với sứ điệp Tin Mừng, để thực thi vai trò linh hoạt cộng đoàn; ngày nay họ lên tiếng qua bao nhiêu ”tiếng nói” nảy sinh từ thế giới kỹ thuật số, và rao giảng Tin Mừng, bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông mới mẻ, bên cạnh những phương tiện truyền thống. Qua các phương tiện tối tân này, linh mục có thể phổ biến đời sống Giáo Hội và giúp con người ngày nay khám phá tôn nhan Chúa Kitô... Cả trong thế giới kỹ thuật số, cần làm sao để sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Kitô đối với chúng ta không phải là một điều quá khứ, hay là một lý thuyết uyên bác, nhưng là một thực tại rất cụ thể và thời sự. Thực vậy, việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số phải có thể tỏ cho con người ngày nay, và cho nhân loại lạc hướng ngày nay, biết rằng ”Thiên Chúa ở gần bên, và trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta thuộc về nhau” (Biển Đức 16, Dv với giáo triều Roma, Oss.Rom. 21-22/12/2009, p.6)

Sau cùng, ĐTC kêu gọi đưa việc huấn luyện về các kỹ thuật truyền thông tân tiến vào trong việc đào tạo linh mục. Các kiến thức thực hành này phải được liên kết với sự chuẩn bị chắc chắn về thần học và tu đức. (SD 23-1-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top