Nhập Môn về Truyền Thông trong Mục Vụ và Truyền Giáo

Nhập Môn về Truyền Thông trong Mục Vụ và Truyền Giáo

Nhập Môn về Truyền Thông trong Mục Vụ và Truyền Giáo

LỜI GIỚI THIỆU Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB Chủ tịch ủy ban Giám mục về Truyền thông

Nói đến Truyền thông, cách riêng nói đến tầm quan trọng, lợi ích và ảnh hưởng lớn lao của Truyền thông xã hội, thánh Công đồng Vatican II đã khẳng định 45 năm về trước rằng : ‘ Trong những phát minh kỳ diệu về kỹ thuật truyền thông do nhân loại phát minh, Giáo hội đặc biệt lưu ý tới những phương tiện trổi vượt và có ảnh hưởng lớn lao đến không chỉ từng người, mà cả đại chúng và toàn thể nhân loại như : báo chí, điện ảnh, phát thanh, vô tuyến’. (Inter Mirifica 4/12/1963). Ngày nay danh sách nầy phải kéo dài ra cả trang để kể thêm nào là kỹ thuật số, Internet, Email, Website, nào là Cyberspace, Hi-tech, Mobile , Ipod, Intel v.v.

Về nhiệm vụ truyền thông, sắc lệnh nêu đích danh như sau :

1.    ‘Đức Giáo hoàng cũng cần có một uỷ ban riêng của Tòa Thánh để thi hành mục vụ tối cao về những phương tiện truyền thông xã hội.’ (I.M,19) Uỷ ban nầy được nâng lên thành Uỷ ban Giáo hoàng về Truyền thông và nay trở thành một bộ của Tòa Thánh.

2.    Về Giám mục, ‘Các chủ chăn đáng kính phải cấp tốc chu toàn phận vụ mình trong lãnh vực nầy, vì nó liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ thông thường của các Ngài là giảng dạy...’ (I.M,13b) ‘Các Giám mục có bổn phận chăm sóc các công cuộc và các tổ chức thuộc loại nầy trong Giáo phận mình. Các ngài phải cổ võ và nếu liên quan đến việc tông đồ chung, thì phải phối hợp chúng, kể cả các tổ chức thuộc quyền điều khiển của các tu sĩ miễn trừ.’ (I,M, 20)

3.    Trên bình diện quốc gia, thánh Công đồng quyết định và truyền phải thiết lập khắp nơi các cơ quan quốc gia về báo chí, điện ảnh, truyền thanh và truyền hình... ‘website, email, blogs v.v.’ và phải dùng mọi phương thế giúp đỡ các cơ quan đó. (I.M, 21a) ‘Trong mỗi quốc gia, việc điều khiển các tổ chức trên phải được uỷ thác cho một ủy ban Giám mục đặc biệt hoặc cho một Giám mục đặc trách.(I.M,21c)

4.    Nhiệm vụ trước tiên của các cơ quan nầy là tìm cách ‘đào tạo đứng đắn lương tâm tín hữu trong việc sử dụng những phương tiện đó, cùng cổ võ và phối hợp mọi công cuộc của người công giáo trong lãnh vực nầy’ ! (I.M,21b)

Tại Việt Nam mãi đến cuối năm 2006, Uỷ ban Truyền thông mới được Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức thành lập. Kế hoạch, nhiệm vụ chính yếu đầu tiên của Uỷ ban Truyền thông là đầu tư nhân sự, huấn luyện, đào tạo nhân sự về Truyền thông !

Nói đến huấn luyện, đào tạo nhân sự về truyền thông, thánh Công đồng nêu rõ như sau : ‘Phải đào tạo đúng lúc những linh mục, tu sĩ và giáo dân để họ có đầy đủ kinh nghiệm thích đáng trong việc sử dụng những phương tiện nầy vào mục đích tông đồ’ (I.M,15). ‘Trong các trường công giáo thuộc mọi cấp, trong các chủng viện và trong cả những nhóm tông đồ giáo dân, phải cổ võ, tăng gia và theo nguyên tắc luân lý Kytô giáo, hướng dẫn các tổ chức có khả năng theo đuổi mục đích nầy, nhất là những tổ chức dành riêng cho giới trẻ’.(I.M,16b)

Nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu cấp bách của sắc lệnh về ‘các phương tiện Truyền thông xã hội’ nói trên, tập sách ‘Truyền thông trong Mục vụ và Truyền thông trong Truyền giáo’ của Cha Franz-Josef Eilers, svd, đã được tổ Giáo dục Truyền thông của Uỷ ban Giám mục về Truyền thông chuyển dịch ra tiếng Việt để làm tài liệu giảng dạy cho các chủng sinh, linh mục, và giáo dân. vì nội dung rất bổ ích và giá trị của cuốn sách !

Chúng tôi xin hết lòng cám ơn Cha Franz-Josef Eilers, svd, tổng thơ ký Văn phòng Truyền thông Xã hội (OSC) của liên hội đồng Giám mục Châu Á (FABC), đồng thời cũng là tác giả nổi tiếng của tập sách nầy và nhiều bộ sách quí giá khác về Truyền thông,  đã cho phép Uỷ ban Giám mục về truyền thông chuyển ngữ ra tiếng Việt và sử dụng như sách giáo khoa cho việc đào tạo, huấn luyện nhân sự về truyền thông !

Xin Chúa chúc lành cho những ai đã đóng góp công sức cho việc hình thành tập sách nầy .

Hà Nội, ngày 8/8/2008
Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ SDB
Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top