Miêu tả Tượng Đức Mẹ Foyer de Charité (Cộng đoàn Bác Ái)

Miêu tả Tượng Đức Mẹ Foyer de Charité (Cộng đoàn Bác Ái)

Miêu tả Tượng Đức Mẹ Foyer de Charité (Cộng đoàn Bác Ái)

TGPSG -- Bức tượng Đức Trinh Nữ Maria này là phiên bản của bức tượng Đức Mẹ được dựng vào ngày 25-3-1947 trước lối vào Foyer de Charité (Cộng đoàn Bác Ái) ở Châteauneuf de Gallaure, do đó có tên là Tượng Đức Mẹ Foyer de Charité.

Châteauneuf de Gallaure được coi như ‘nhà mẹ’ của Foyers de Charité vì gần đó có nơi gọi là La Plaine, là trang trại nơi sinh sống của Marthe Robin - một nhà thần bí nổi tiếng của thế kỷ XX, người đã nhận được sứ mệnh chuẩn bị một "Lễ Hiện Xuống mới". Chính tại nơi này, công việc của các Cộng đoàn Bác Ái (Foyers de Charité) bắt đầu, mà nhân vật trụ cột chính yếu là Cha Finet. Để tìm hiểu thêm về Foyers de Charité, bạn có thể tham khảo trang web Foyer of Charity of Châteauneuf de Gallaure.

Tượng Đức Mẹ Foyer Charité diễn tả những cử chỉ rất biểu cảm của Đức Maria và Hài Nhi Giêsu:

  • Đức Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu dang tay phải về phía chúng ta: đó là một lời mời gọi đừng sợ hãi nhưng hãy tin tưởng đến gần các ngài.
  • Tương tự như vậy, Đức Mẹ đứng cúi đầu xuống đất với thái độ chào đón để thể hiện rõ ràng rằng Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta.
  • Điều đáng chú ý nhất ở bức tượng này là tư thế tay trái của Chúa Giêsu Hài Đồng. Bàn tay này đặt vào trái tim của Ngài, là một dấu chỉ tình thương rất mạnh mẽ. Bằng cử chỉ ấy, Hài nhi Giêsu nhắc nhở chúng ta về tình yêu nồng nàn của Ngài dành cho mọi người chúng ta, đặc biệt trong việc hy sinh cứu độ chúng ta đến mức tự nguyện phó mình chịu chết trên thập giá để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết vĩnh cửu: Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Nếu Chúa Kitô mạc khải tình yêu của Ngài cho chúng ta, thì chính là để chúng ta yêu mến Ngài với trọn con tim.

Miên Vũ (TGPSG) chuyển ngữ từ TradictionMonastiques

Top