Lớp Mục vụ Truyền Thông khoá I, học phần 2

Lớp Mục vụ Truyền Thông khoá I, học phần 2

Thông báo về
Lớp Mục vụ Truyền Thông
khoá I, học phần 2

 Lớp Mục vụ Truyền Thông khoá I, học phần 2 đã bắt đầu ngày 1-6-2010 và sẽ kết thúc ngày 20-7-2010.

Địa điểm học: Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn của Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM, 6bis Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian học: từ 18:30 đến 20:30 thứ ba hằng tuần.

Đề cương: xin xem http://titocovn.com/groupinfos/20100529/7274

Mục tiêu: thực hành và triển khai nội dung của Lớp Mục vụ Truyền Thông khoá I, học phần 1, giúp các học viên truyền thông Tin Mừng, hiệp thông và xây dựng văn hoá sự sống & văn minh tình thương (Đề cương Lớp Mục vụ Truyền Thông khoá I, học phần 1: xin xem http://titocovn.com/groupinfos/20100403/2067).

Ban Mục vụ Truyền Thông Tổng Giáo phận TP.HCM

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top