Linh mục và vấn đề Truyền thông hiện nay

Linh mục và vấn đề Truyền thông hiện nay

Khi gần đến thế kỷ 21, những phương tiện truyền thông xã hội phát triển một cách lạ lùng, chi phối sâu đậm tất cả mọi nền văn hoá của toàn thể nhân loại. Những những phương tiện truyền thông xã hội này để lại dấu ấn rõ ràng trong những lãnh vực quan trọng hiện nay như giáo dục, luân lý, tôn giáo, chính trị, xã hội.

Năm 1963, với sắc lệnh về truyền thông, Inter Mirifica, lần đầu tiên, Giáo Hội, qua Công Đồng Vatican II, đã đề cập tới vấn đề truyền thông xã hội một cách đầy đủ và bao quát. Mặc dầu lúc đó,  chưa có những sự kỳ lạ của truyền thông như hiện nay, nhưng Công Đồng đã nói: “Vì được Chúa Kitô thiết lập để mang lại phần rỗi cho hết mọi người và do đó có nhiệm vụ phải rao giảng Phúc Âm, Giáo Hội Công Giáo nhận thấy mình cũng có bổn phận dùng cả phương tiện truyền thông xã hội để loan báo ơn cứu rỗi và dạy con người biết sử dụng chúng cách đúng đắn.” (IM số 3).
Năm 1990, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong thông điệp Redemptoris Misio, số 37, nói: “Hội Đồng Aêrôpagô đầu tiên của thời đại hiện nay, là thế giới truyền thông đem lại sự đồng nhất cho nhân loại bằng cách, như người  ta có nói, làm cho nhân loại trở thành “một ngôi làng lớn”. Những phương tiện truyền thông xã hội đã trở nên quan trọng đến đỗi đối với nhiều người, chúng là phương thế chính yếu để biết tin tức và để được giáo dục, và những phương tiện truyền thông xã hội nầy hướng dẫn và chỉ huy những cách cư xử của cá nhân, của gia đình và của xã hội.
Những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này là sân khấu của những sự tân kỳ trong lãnh vực kỹ thuật truyền thông: nào là các vệ tinh truyền thông, truyền hình cáp, vi tính, kỹ thuật số. Sự sử dụng các phương tiện truyền thông mới mẻ nầy khai sinh những gì mà người  ta gọi là “những ngôn ngữ mới” và khơi nguồn cho Giáo Hội nhiều khả năng trong việc loan báo Tin Mừng, cũng như làm nảy sinh ra những vấn đề mục vụ mới đối với Giáo Hội.   Trong bối cảnh nầy, các vị mục tử và Dân Chúa được khuyến khích đào sâu ý nghĩa của những gì liên quan đến truyền thông và các những phương tiện truyền thông xã hội, và diễn tả những điều nầy ra thành những dự án thực tiển và khả thi.
Trong Sứ Điệp Truyền thông năm 1990, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II viết: “Trong khi các Nghị Phụ của Công Đồng Vatican II dò xét tương lai và tìm cách phân biệt bối cảnh trong đó Giáo Hội sẽ được kêu gọi thực hiện sứ mạng của mình, thì lúc đó họ có thể thấy rằng kỹ thuật sẽ vượt bực thế nào để “thay đổi trái đất” vì lúc đó sự chinh phục không gian đã bắt đầu. Lúc đó, các Nghị Phụ đã nhận thấy rằng những phát triển đặc biệt trong kỹ thuật truyền thông, thế nào cũng khơi dậy những phản ứng giây chuyền, kéo theo những hệ quả không lường trước được”. Và thay vì gợi ý rằng Giáo Hội nên đứng ra ngoài những biến cố đang xảy ra, các Nghị Phụ đã thấy rằng Giáo Hội phải ở ngay trong trung tâm của sự phát triển của nhân loại, thông phần vào những kinh nghiệm cỉa loài  người, bằng cách tìm hiểu chúng và giải thích chúng theo ánh sáng của đức tin.
          Ngoài những phương thế cổ điển thịnh hành như làm chứng bằng đời sống, dạy giáo lý, gặp gỡ riêng tư, đạo đức bình dân, phụng vụ và nhiều cách cử hành khác tương tự, thì giờ đây, sự sử dụng các những phương tiện truyền thông xã hội đã trở nên cần thiết cho việc rao giảng Tin Mừng và cho việc dạy giáo lý, như lời Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II trong Evangelium Nuntiandi: “Giáo Hội  cảm thấy mình có lỗi đối với Chúa của mình nếu không đem ra sử dụng những phương tiện có công hiệu rất lớn nầy, mà trí óc loài người làm cho càng ngày càng trở nên trọn lành hơn” (số 45).  
Thế kỷ XXI nầy đưa chúng ta vào bình minh của một thời đại mới: Thời Đại Liên Mạng (internet). Chỉ trong vòng hai thập niên (1990-2010), internet, cọng thêm với  điện thoại di động, đã thay đổi cuộc sống của con người một cách lạ thường: biến đổi phương cách quan hệ với nhau trong cách liên lạc chuyện trò,  duy trì tình bạn, cách tìm kiếm giải trí; biến đổi phương cách mở mang kiến thức bằng cách truy tìm, thu thập và gìn giữ tài liệu, mà những thế hệ đàn anh đi trước chúng ta khó lòng hình dung ra được.
Internet đang ngự trị trong thời đại chúng ta.
Việc sử dụng Liên Mạng trên điện thoại di động nay đã trở thành thông thường. Bất cứ điều gì bạn có thể mở được hay tải xuống được trên máy vi tính tại nhà hay tại sở của bạn, thì cũng có thể tải xuống trên máy di động đời mới nhất.  Cũng thế, những videos hay ảnh chụp cũng có thể thu vào điện thoại di động rồi tải xuống các trang mạng.
Việc sử dụng email (điện thư) để gởi thư  một cách nhanh chóng thần tốc: gửi điện thư tới tất cả mọi người một cách tức khắc lạ lùng, bất kể họ ở trong nước hay ngoài nước ...
Việc download, tải xuống các tài liệu vô số và vô giá từ trên mạng xuống, làm cho mọi người sững sốt trước phương tiện tra cứu học hỏi vô cùng dễ dàng nầy...
Vì thế, Giáo Hội có thái độ tích cực của đối với truyền thông hiện nay.  Đối với  Giáo Hội, những phương tiện truyền thông xã hội có thể và phải là những dụng cụ phục vụ chương trình tái rao giảng Tin Mừng và tân Phúc Âm hoá Giáo Hội trong thế giới hiện thời. Để cho được có được cuộc tân Phúc Âm hoá nầy, cần phải chú ý đặc biệt vào tác động nghe nhìn của những những phương tiện truyền thông xã hội, theo khẩu hiệu “thấy, đánh giá và hành động”.
Khi khuyến khích dùng các những phương tiện truyền thông xã hội để bảo đảm cho việc truyền bá sứ điệp Tin Mừng, Giáo Hội vẫn cho như vậy cũng là chưa đủ, vì Giáo Hội thấy mình còn phải tìm cách sát nhập sứ điệp Tin Mừng vào trong “nền văn hoá mới này” do những những phương tiện truyền thông xã hội tạo nên với những ngôn ngữ mới, những kỹ thuật mới và với  những cách cư xử mới. Vì thế, trong việc rao giảng Tin Mừng hiện nay, Giáo Hội thấy cần phải múc lấy những tài nguyên  ngay trong chính thế giới truyền thông.
          Nếu Giáo Hội chọn lựa một thái độ tích cực và cởi mở đối với các những phương tiện truyền thông xã hội bằng việc tìm cách xâm nhập vào nền văn hoá mới do các những phương tiện truyền thông xã hội tạo nên để có thể phúc âm hoá chúng, thì Giáo Hội cũng thấy mình cần phải có một cuộc phê bình đánh giá những những phương tiện truyền thông xã hộivà về dấu ấn của những những phương tiện truyền thông xã hội trên các nền văn hoá vì ngoài những ích lưọi lớn lao đem lại cho con người,  những những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại cũng có nhiều mặt trái, nhiều mặt tiêu cực.
Về mặt tích cực, internet đem đến những thay đổi tốt đẹp: thế giới đã được mở toang và việc truyền đạt giữa con người với nhau nay đã nhanh chóng và dễ dàng hơn trước nhiều; nhờ các trang mạng công giáo, sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô đã được chuyển tới con người khắp thế giới một cách mà các vị truyền giảng phúc âm thuở ban đầu như Phaolô không thể nào mơ tưởng được. Các phượng tiện truyền thông xã hội, vì có khả năng đạt tới mọi người, nên có thể là những dụng cụ rất thích hợp để rao giảng Phúc Âm trong tinh thần phổ quát và thông cảm của đức bác ái công giáo. Giáo Hội tin rằng nếu được sử dụng đúng đắn, các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay sẽ mang lại những lợi ích hữu hiệu cho nhân loại vì chúng đóng góp rất nhiều vào việc giải trí, huấn luyện tinh thần cũng như việc mở rộng và củng cố nước Chúa.
Nhưng Giáo Hội cũng biết rằng con người có thể dùng bất cứ gì, nhất là những những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại để đi ngược lại với ý định của Đấng Tạo Hoá, và làm nguy hại cho chính mình; hơn nữa Giáo Hội là Mẹ hết sức đau lòng vì những thiệt hại quá thường xảy ra cho xã hội con người do việc cố ý dùng sai những phương tiện này. Các phụ huynh, các nhà giáo dục, các nhà lãnh đạo Giáo Hội, các tâm lý gia và nhiều người khác ngày càng nêu lên nhiều mối lo âu trước các nguy hiểm của internet. Nguy hiểm cho đức tin: đã phá đức tin, tiêu diệt đức tin, xuyên tạc đức tin, chống phá Giáo Hội, hạ uy tín của Giáo Hội... Nguy hiểm cho luân lý: đầy rẫy văn hoá khiêu dâm, sexcác hình ảnh hiếp dâm, cưỡng bức và lạm dụng tình dục là những hình ảnh hết sức thông thường trên internet, ... / và còn những hình ảnh bạo lực, ảnh hưởng rất xấu trên giới trẻ...   
Tuy có những mặt trái như vậy của internet, Giáo Hội vẫn muốn chúng ta dấn thân vào internet.  Toàn thể Giáo Hội, từ hàng giáo phẩm, linh mục, tu sĩ đến giáo dân, hiện nay, càng ngày càng ý thức tầm quan trọng của những phương tiện truyền thông. Những khóa học hỏi, những bài thuyết trình, những cuộc gặp gỡ về vấn đề truyền thông đã và đang được tổ chức nhiều nơi.
Linh mục, nhất là trong Năm Linh Mục vừa mới chấm dứt (19-06-2010), đã được khuyến khích rất nhiều về sử dụng những những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại như một nguồn tài nguyên phong phú, có thể giúp đắc lực linh mục trong công việc mục vụ và loan báo Tin Mừng đối với con người của thời nay.
Đặc biệt là ngày 16/05/2010, dịp Lễ Thăng Thiên, nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 44, trong những ngày cuối của Năm Linh Mục, Đức Giáo Hoàng  Bênêđittô XVI đã đưa ra sứ điệp với  nhan đề: “Linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số: Những phương tiện truyền thông mới phục vụ Lời Chúa”.
Đức Giáo Hoàng nói rằng đề tài "Linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số : những phương tiện truyền thông mới phục vụ Lời Chúa" – , thật là thích hợp để được lồng vào trong hành trình của Năm Linh Mục,  và đặt lên hàng đầu suy tư về một lãnh vực mục vụ rộng lớn và tế nhị như lãnh vực của truyền thông và của thế giới kỹ thuật số, trong đó linh mục được ban tặng những khả năng mới mẻ để thực thi thừa tác vụ phục vụ Lời Chúa của mình. Ngài nói việc mở rộng của các ptttxh gần đây và ảnh hưởng đáng kể của chúng luôn làm cho việc sử dụng chúng trong thừa tác vụ linh mục trở nên quan trọng và hữu ích hơn.
Đức Thánh Cha nói bổn phận hàng đầu của linh mục là “truyền thông”, là loan báo Chúa Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người, và thông truyền ân sủng cứu độ đa dạng của Thiên Chúa xuyên qua các bí tích. Bổn phận truyền thông của linh mục là xây dựng sự hiệp thông giữa Chúa với  con người và giữa con người với Chúa. Phẩm giá và vẻ đẹp của sứ vụ linh mục là thể hiện lời thánh Phaolô: "Quả thế, Kinh Thánh nói : Bất kỳ ai tin vào Người sẽ không phải hối tiếc… Quả thế, tất cả những ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu thoát. Thế nhưng, làm sao họ kêu cầu vị Chúa mà trước tiên không tin vào Ngài? Làm sao tin Đấng họ không được nghe? Làm sao nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi?" (Rm 10, 11,13-15).
Đức Thánh Cha nói linh mục giờ đây trong sứ mạn của mình, hãy tìm cách sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, là những phương tiện khồng thể thiếu được và là những phương tiện có khả năng vô hạn trong việc diễn đạt Tin Mừng, vì thế, linh mục nào lơ là và thiếu sót trong vấn đề này, thì đáng trách như lời thánh Phaolô nói: "Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng!" (1 Cor 9, 16).
Đức Thánh Cha nói việc dùng các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay, không những là trách nhiệm cấp bách của linh mục, mà còn đòi hỏi linh mục phải dấn thân có động cơ và hữu hiệu hơn, nghĩa là phải làm vì yêu Chúa và yêu các linh hồn, và phải làm sao để sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cho có kiến hiệu.
Đức Thánh Cha nói linh mục hiện nay có cơ hội thuận tiện để dùng các những phương tiện truyền thông xã hội vì linh mục họ đang ở khởi đầu của một "lịch sử mới mẻ", bởi vì các công nghệ kỹ thuật hiện đại càng tạo nên những mối quan hệ mật thiết và thế giới kỹ thuật số càng mở rộng các biên cương của nó, thì người linh mục sẽ càng được mời gọi lưu tâm đến chúng về mặt mục vụ, gia tăng sự dấn thân của mình, để dùng các phương tiện truyền thông phục vụ Lời Chúa.
Đức Thánh Cha, tuy cảnh cáo những nguy cơ và những sai lầm mà các có thể mang lại cho con người trong thế giới kỹ thuật số hiện nay, nhưng vẫn yêu cầu các linh mục hiện diện tại đây để thực thi, trong sự trung thành liên lỉ với sứ điệp Tin Mừng, vai trò người hướng dẫn cộng đoàn giữa "những tiếng nói" đến từ thế giới kỹ thuật số, và loan báo Tin Mừng bằng cách dùng, - bên cạnh những phương tiện truyền thống -, phần cống hiến của thế hệ các phương tiện nghe nhìn mới (hình ảnh, vidéo, phim hoạt hình, blog, các trang web) vì các phương tiện nghe nhìn mới nầy là những cơ hội đối thoại mới mẻ và là những dụng cụ không thể thiếu cho việc loan báo Tin Mừng và dạy giáo lý.
Đức Thánh Cha nói linh mục có thể làm được nhiều điều cho Giáo Hội và cho loài người nếu biết sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay bởi vì, xuyên qua những phương tiện truyền thông hiện đại, linh mục có thể làm cho làm cho mọi người biết đến đời sống của Giáo Hội và giúp đỡ những con người hôm nay khám phá ra khuôn mặt của Chúa Kitô, bằng cách kết hợp cách sử dụng thích hợp và thông thạo những dụng cụ như thế.
Đức Thánh Cha cũng khuyên các linh mục tương lai hãy tìm cách thủ đắc phương tiện truyền thông xã hội trong suốt thời gian đào tạo, bên cạnh một sử chuẩn bị thần học vững chắc và một linh đạo linh mục vững vàng, được nuôi dưỡng bởi cuộc đối thoại liên lỉ với Chúa.
Đức Thánh Cha khuyên các linh mục trong sự va chạm với thế giới kỹ thuật số, phải làm lộ ra tâm hồn thánh hiến của mình để mang lại ‘linh hồn’ không chỉ cho sự dấn thân mục vụ, nhưng còn cho dòng truyền thông liên tục của "mạng lưới" ngài nói các linh mục, trong thế giới kỹ thuật số, cần làm cho mọi người  biết rằng ý định yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Kitô dành cho chúng ta không phải là một điều của quá khứ hay là một công trình thông thái, nhưng là một thực tại cụ thể và hiện thực. Quả thế, việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số phải có thể cho con người của thời đại chúng ta, và cho nhân loại lầm lạc hôm nay, thấy "rằng Thiên Chúa gần gũi ; rằng trong Chúa Kitô, chúng ta hết thảy thuộc về nhau." (Benoît XVI, Diễn từ cho Giáo Triều Rôma dịp chúc lễ Giáng Sinh: Nhật báo Osservatore Romano bằng tiếng Pháp, ngày 21 /12/ 2009, tr.8) /
Đức Thánh Cha tin tưởng linh mục có thể hoạt động đắc lực trong thế giới truyền thông hiện nay. Ngài tin tưởng linh mục là người của Chúa, nên có thể phát triển và đem vào thực hành, xuyên qua những khả năng của mình trong lãnh vực những phương tiện kỹ thuật số mới mẻ, một sự mục vụ cho thấy Thiên Chúa sống động và đang hành động trong thực tại thường ngày và trình bày sự khôn ngoan tôn giáo của quá khứ như là một kho tàng phong phú mà, cần múc lấy ở đó để sống ngày hôm nay cách xứng đáng và xây dựng tương lai cách đúng đắn. 
Đức Thánh Cha nói linh mục, với  tư cách là người  được thánh hiến, phải có nhiệm vụ mở ra con đường cho những cuộc gặp gỡ mới mẻ, bằng cách luôn đảm bảo phẩm chất của cuộc tiếp xúc của con người và sự quan tâm đối với những con người cũng như đối với những nhu cầu thiêng liêng đích thực của họ, bằng cách cho những người đang sống trong thời đại «kỹ thuật số» của chúng ta những dấu chỉ cần thiết để nhận ra Chúa; bằng cách mang lại cơ hội vun trồng sự mong đợi và niềm hy vọng và cơ hội lĩnh hội Lời Chúa mà cứu độ và tạo điều kiện cho sự phát triển con người toàn diện.
Đức Thánh Cha nói linh mục phải khẳng đinh quyền công dân của Thiên Chúa trong thế giới truyền thông. Lời Chúa sẽ có thể băng qua giữa những ngã đường vô số được tạo nên do mạng lưới giao nhau của những đường cao tốcđang cày nên không gian mạng và khẳng định "quyền công dân" của Thiên Chúa cho dầu vào thời đại nào, để, xuyên qua những hình thức truyền thông mới mẻ, Ngài có thể tiến bước trên những con đường dài của thành phố và dừng lại ở ngưỡng cửa của những mái nhà và những tâm hồn, để vẫn còn nói: "Này đây ta đứng trước cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, ta sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta" (Kh 3, 20).
Đức Thánh Cha khuyên linh mục, qua các những phương tiện truyền thông xã hội, hãy lưu tâm đến tất cả mọi hạng người, nhất là những tín hữu của mọi tôn giáo, những người không tin, những người thuộc về các nền văn hóa khác, những người vô thần. Như ngôn sứ Isaia đã đi đến chỗ hình dung một ngôi nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc (x. Is 56, 7), linh mục có thể nghĩ rằng – như "hành lang của dân ngoại" trong Đền Thờ Giêrusalem – trang web cũng có thể mở ra một không gian cho những người mà Thiên Chúa còn vô danh đối với họ. Còn đối với những người  tín hữu của mình, trên trang web, linh mục tìm cách giúp họ gặp Chúa thâm sâu hơn.
Đức Thánh Cha nói linh mục hiện nay có thể làm việc rất đắc lực qua các những phương tiện truyền thông xã hội. Đối với linh mục, không có con đường nào có thể và phải bị đóng lại đối với những ai, nhân danh Chúa Kitô Phục Sinh, dấn thân trở nên luôn gần hơn với con người.
 Đức Thánh Cha nói linh mục hiện nay làm việc rất đắc lực qua các phương tiện truyền thông xã hội vì những phương tiện nầy mang lại cho các linh mục những viễn ảnh luôn luôn mới mẻ và bao la về mặt mục vụ, thúc đẩy các linh mục làm nổi bật chiều kích phổ quát của Giáo Hội, giúp linh mục trở nên những chứng tá trong thế giới hôm nay, làm cho đời sống luôn luôn mới mẻ do việc lắng nghe Tin Mừng của Chúa Giêsu, Người Con đời đời đã đến giữa con người để cứu thoát nhân loại.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên linh mục hãy luôn khôn ngoan xây dựng đời sống đức tin của mình, luôn khôn ngoan trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, say mê loan báo Tin Mừng trên các những phương tiện truyền thông xã hội, chạy đến cầu xin Đức Mẹ Maria bảo trợ và xin thánh Vianê cầu bàu.
Nhân tiện trong bài thuyết trình nây, tưởng cũng nên nhắc lại vụ Đức Giám mục vì vụ nầy đã đánh thức Giáo triều Rôma và Đức Thánh Cha Bênêđitô về các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay. Tháng giêng năm 2009, xảy ra vụ Williamson. Qua vụ nầy, Giáo triều Rôma lúc đó thấy cần phải có nhiều sự thay đổi quan trọng đối với vấn đề truyền thông. Và chính Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nhận ra rằng Giáo Triều Rôma của ngài lúc đó, đã không đo lường được sự quan trọng của internet, vì thế, ngài thú nhận: “Người  ta nói với tôi rằng nếu chú ý theo dõi những thông tin có thể được tiếp cận qua phương tiện internet, thì đã có thể biết được vấn đề một cách nhanh chóng. Tôi rút ra được bài học là trong tương lai, tại Toà Thánh, chúng ta phải để ý nhiều hơn về cái nguồn thông tin này” (Mgr Jean-Michel di Falco Leandr, CEEM, Rome (12-15/11/2009)
Linh mục là người phải bắt chước guơng sống đời truyền thông của Thầy mình, là Chúa Giêsu- Thầy truyền thông của linh mục là Đức Giêsu. Đây là nhà truyền thông lưu động (giảng trên núi, giảng dưới biển, giảng trên sông, giảng ngoài đường, giảng trong nhà, giảng trong hội đường, giảng trong phố chợ ...).  Đây là nhà truyền thông luôn thông hiệp với  Chúa Cha (kết hiệp với Chúa Cha trong cầu nguyện, trong thực hành ý của Chúa trong mọi lúc, trong mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh). Đây là nhà truyền thông, khi rao giảng, thì đi thẳng vào lòng người bằng những kinh nghiệm của con người  hàng ngày trong cuộc sống,  bằng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống con người, bằng những tin tức sốt dẽo, bằng sự quan tâm sâu xa đến toàn thể con người  cả xác lẫn hồn,  tận lòng con người,và nhất là bằng Lời Chúa, Lời thánh Kinh. Đây là nhà truyền thông không những truyền thông bằng lời nói, bằng việc làm, mà còn truyền thông bằng cuộc sống chứng nhân của mình, và bằng cái chết của mình treo cao trên thập giá.
Hiện nay, linh mục hãy tìm cách trở thành nhà truyền thông tuyệt vời. Tuyệt vời không phải là vì linh mục biết sử dụng các phương tiện truyền thông, nhưng tuyệt vời vì đời sống của linh mục đi đôi với việc rao giảng, và linh mục biết phát triển các đức tính và thái độ của việc truyền thông của Thiên Chúa với giáo dân và cho giáo dân. Vì thế, linh mục hãy sống theo gương truyền thông của Chúa Giêsu - Người Mục Tử Tốt Lành (Ga 10,14) -,  qua việc biết chiên mình: “Tôi biết các chiên tôi”, qua việc làm cho chiên biết chủ chăn để chủ chăn làm cho chiên biết Giáo Hội, biết Thiên Chúa: “Các chiên tôi biết tôi.”,  qua việc lo lắng và hy sinh hết sức cho đàn chiên được sống tốt đẹp: “Tôi thí mạng sống mình vì đàn chiên”. Linh mục làm như vậy, không những cho chiên ở trong đàn chiên của mình, mà còn làm cho chiên ở ngoài đàn của mình nữa.
Và chương trình lý tưởng như thế hiện nay của linh mục, linh mục có thể thực hiện được một phần lớn, nhờ việc sử dụng các những phương tiện truyền thông xã hội hiện nay, nhờ việc việc sử dụng internet.
 -----------------------------
Tài liệu:
-         Aetatis Novae
-         An Toàn Liên Mạng : Thư Mục Vụ Của Các Giám Mục Úc Châu – Lm Vũ Văn An
-         Các Sứ điệp Ngày Truyền Thông của các Đức Giáo Hoàng
-         Communio et Progressio
-         Evangelium Nuntiandi
-         Église, Éthique et Internet / L'Église et Internet / Texte du Conseil pontifical pour les communications sociales
-         Inter Mirifica
-         Mục vụ Truyền thông trong Thế giới Kỹ thuật số - Lm. Trần Đình Long
-         Redemptoris Missio

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top