Đức Thánh Cha: vứt bỏ thực phẩm là sỉ nhục người nghèo

Đức Thánh Cha: vứt bỏ thực phẩm là sỉ nhục người nghèo

Đức Thánh Cha: vứt bỏ thực phẩm là sỉ nhục người nghèo

Đức ông Fernando Chica Arellano, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức Lương Nông Thế giới, đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, trong đó ngài nhấn mạnh: “Thức ăn chúng ta vứt vào thùng rác là chúng ta giật lấy một cách bất công từ tay những người không có thức ăn đó.

Theo Đức Thánh Cha, nạn vứt bỏ và lãng phí lương thực cũng đáng lo ngại như thảm kịch nạn đói, chúng là hai thảm kịch bắt nguồn từ “văn hóa thống trị đã dẫn đến việc bóp méo giá trị của lương thực và làm giảm giá trị của nó thành một hàng hóa trao đổi đơn thuần”. Hơn nữa, “đó là sự thờ ơ chung đối với người nghèo” và “thiếu quan tâm đến tạo vật” do việc “khai thác tài nguyên thiên nhiên cách kiệt quệ và vô ý thức”.

Đức Thánh Cha cảnh báo: “Chúng ta không còn có thể giới hạn mình trong việc đọc thực tế dưới góc nhìn kinh tế hoặc lợi nhuận vô độ”. Ngài cũng kêu gọi một cách khẩn trương “một sự thay đổi triệt để về mô hình”. “Cần đầu tư nguồn lực tài chính và đoàn kết, chuyển từ những tuyên bố đơn thuần sang những quyết định có tầm nhìn xa và quyết đoán. Nhưng trên hết, điều cần thiết là phải củng cố trong chúng ta niềm xác tín rằng thực phẩm vứt đi là sự sỉ nhục đối với người nghèo” và rằng “sự phát triển phải gắn liền với đời sống điều độ”.

Bên cạnh đó, “thực phẩm đảm bảo sự sống và không bao giờ có thể bị coi là một vấn đề”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “chúng ta không thể tiếp tục viện dẫn gia tăng dân số thế giới là nguyên nhân khiến trái đất không thể nuôi sống đủ mọi người, bởi vì trên thực tế, những lý do thực sự đằng sau nạn đói gia tăng trên thế giới là do thiếu ý chí chính trị cụ thể để phân phối lại của cải trên trái đất, để mọi người có thể hưởng lợi từ những gì thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, và sự huỷ bỏ lương thực một cách tồi tệ vì lợi ích kinh tế”.

Cần xác định “lương thực có nền tảng tinh thần” và “việc quản lý đúng đắn lương thực nhất thiết đòi hỏi áp dụng hành vi đạo đức”. Đức Phanxicô nhận xét “lương thực phải được tôn trọng với tính thánh thiêng vốn có của nó, xuất phát từ sự thánh thiêng nền tảng của mỗi người, và được công nhận bởi nhiều truyền thống, văn hóa và tôn giáo”. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng nêu rõ: “Vứt bỏ thực phẩm vào thùng rác có nghĩa là không coi trọng sự hy sinh, công sức, phương tiện vận chuyển và chi phí năng lượng được sử dụng để mang lại thực phẩm chất lượng đến bàn ăn”. Do đó, cần làm sống lại “ý thức về sự thuộc về chung của chúng ta trong một gia đình nhân loại phổ quát”.

Vatican News

Top