Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội

Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Công Giáo đáp ứng thách đố sử dụng các kỹ thuật truyền thông mới mẻ để truyền giảng Tin Mừng.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 29-10-2009 dành cho 60 tham dự viên Hội nghị toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội, trong đó có nhiều HY, GM và các chuyên gia.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC đề cao tầm quan trọng và các chức năng của các kỹ thuật truyền thông mới, cũng như sự quan tâm của Giáo Hội đối với các phương tiện này và ngài nhấn mạnh rằng ”Sử dụng các phương tiện ấy để truyền bá sứ điệp Kitô và giáo huấn của Giáo Hội mà thôi, vẫn chưa đủ, còn cần phải hội nhập chính sứ điệp vào trong nền văn hóa mới do truyền thông tân thời tạo nên” (Red. Missio,37,c). Đây thực là một thách đố đối với Giáo Hội được kêu gọi loan báo Tin Mừng cho con người ngày nay đồng thời bảo tồn nội dung nguyên vẹn của Tin Mừng, làm cho Sứ điệp trở nên dễ hiểu nhờ các phương tiện và thể thức phù hợp với các não trạng và các nền văn hóa ngày nay”.

ĐTC cũng cổ võ các vị hữu trách trong tiến trình truyền thông ở mọi cấp độ thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng phẩm giá và giá trị nhân vị, một cuộc đối thoại dựa trên sự chân thành tìm kiếm sự thật, và tình thân hữu có khả năng phát triển những năng khiếu của mỗi người để phục vụ cộng đoàn.

Sau cùng, ĐTC khích lệ Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội đào sâu mỗi yếu tố của nên văn hóa truyền thông mới mẻ, bắt đầu từ các khía cạnh luân lý đạo đức, và hướng dẫn để các Giáo Hội địa phương ý thức tầm quan trọng của truyền thông, như một điểm không thể thiếu được trong các chương trình mục vụ”.

Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội nhóm khóa họp toàn thể tại Roma từ ngày 26 đến 29-10-2009 dưới quyền chủ tọa của Đức TGM Chủ tịch Claudio Celli. (SD 29-10-2009)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top