Đức Cố Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận: Gương mẫu Truyền Thông

Đức Cố Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận: Gương mẫu Truyền Thông

Trong mắt người đời:

“Trong khuôn khổ Hội Ðồng Giám Mục Miền Nam Việt Nam, ngài là Chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, rồi Chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội, Chủ tịch Ủy Ban Phát Triển Việt Nam, đảm trách hoạt động của cơ quan lo cho các người di tản từ các vùng chiến tranh về vùng an toàn. Ngài là một trong những Giám mục thành lập Ðài Phát thanh Công giáo "Chân Lý Á Châu" (Veritas Asia, Manila)…..”

Trích dẫn từ tiểu sử của Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, ta thấy ngài đã là một nhà truyền thông trên cách nhìn người đời: từng là Chủ tịch Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội, đồng thành lập Đài Phát thanh Công giáo “Chân Lý Á Châu”…

Với cuộc đời 13 năm trong tù với 9 năm biệt giam, và dù cuộc sống lưu vong “rày đây mai đó” của ngài dưới con mắt của người đời, ngài cũng được kính phục là nhà truyền thông mẫu mực.

Với con mắt của người Kitô Hữu:

Trong những năm làm Giám mục tại Nha Trang, Đức Cố Hồng y đã viết sáu thư luân lưu:

1) Tỉnh thức và cầu nguyện (1968)

2) Vững mạnh trong Ðức tin, Tiến lên trong An bình (1969)

3) Công lý và Hòa bình (1970)

4) Sứ mạng Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta (1971)

5) Kỷ niệm 300 năm (1971)

6) Năm Thánh Canh tân và Hòa giải (1973).

Trong năm 1976 Ngài đã viết cuốn sách: “Đường Hy Vọng”. Được viết từ những tờ lịch trong nhà tù tối tăm, cuốn sách như một gia sản đức tin, một di chúc tinh thần dành cho mọi người Công giáo Việt Nam.

Năm 1980 tại nơi quản thúc: Giang Xá, Bắc Việt, ngài viết cuốn “Năm chiếc bánh và hai con cá”.

Ngoài ra, còn có các phim tài liệu: Đời tù đầy, thập đại thành công… được xây dựng như những lời tâm sự về chính cuộc đời của Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Với gia sản khổng lồ về tài liệu Công giáo như thế, Đức Cố Hồng Y như một nhà truyền thông có chiều sâu thật đáng nể.

Bên cạnh đó, ta nhìn thấy rất rõ qua cuộc đời của ngài, luôn nhìn thấy một thao thức cất lên tiếng nói tha thứ và hoà giải. Điều mà truyền thông ngày nay mất đi gốc gác này. Nhiều năm lưu vong, ngài đã hoạt động truyền thông, truyền giáo không biết mệt mỏi là gương mẫu cho anh chị em làm truyền thông phải luôn biết phấn đấu, nỗ lực và đặc biệt là cầu nguyện. Truyền Thông của ngài luôn xuất phát từ tâm, từ chính cuộc sống tù đày và lưu vong của ngài.

Nguyện xin Đức Cố Hồng y soi dẫn cho anh chị em truyền thông được nhìn lên ngài như một mẫu gương và sống theo mẫu gương đó để Thiên Chúa đến được với nhân loại và nhất là những anh chị em chưa nhận biết Thiên Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top