Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Cộng đoàn Tân Phú: Khởi công xây dựng Nhà Sinh Hoạt

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Cộng đoàn Tân Phú: Khởi công xây dựng Nhà Sinh Hoạt

 WGPSG -- “Để đẩy mạnh hơn việc cứu rỗi các linh hồn, bằng việc giáo dục giới trẻ văn hóa và đức tin” (Trích Sứ mạng Hội Dòng)

Vào lúc 9g30 ngày 12/9/2015, Cha chánh xứ giáo xứ Tân Phú Giuse Lê Đình Quế Minh đã chủ sự Thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Nhà Sinh hoạt Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Cộng đoàn Tân Phú. Cha Giuse Nguyễn Minh Đức – phó xứ Bùi Môn và 3 cha phó giáo xứ Tân Phú đồng tế, cùng với khoảng 1000 giáo dân tham dự.

Đầu năm 1975, cha Rôcô Nguyễn Tự Do - Dòng Chúa Cứu Thế - đã xin cha cố Đaminh Vũ Nguyên Thiều - nguyên chánh xứ giáo xứ Tân Phú - cho quý xơ Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được tá túc trong giáo xứ. Cha cố Đaminh và Ban Thường vụ HĐMVGX đương thời đã cho quý xơ được chính thức gia nhập vào gia đình giáo xứ Tân Phú cùng tham gia tất cả các sinh hoạt trong giáo xứ.

Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, biến cố cháy nhà vào tháng 2/1990 rồi những lần mất trộm gây bao khó khăn cho quý xơ. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa và sự bầu cử của Mẹ Maria Vô Nhiễm, đặc biệt sự thương yêu, giúp đỡ của quý cha, quý ân nhân và cộng đoàn giáo xứ, quý xơ đã vượt qua được tất cả những giai đoạn khó khăn.

Nhằm đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi của thời đại, nhất là về lãnh vực giáo dục mầm non, cũng như đòi hỏi của xã hội ngày càng phát triển, hơn nữa ngôi trường cũ không đủ đáp ứng những nhu cầu cho trẻ hiện nay, vì thế quý xơ đã quyết định xây dựng lại ngôi trường mới trong sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, sự bảo trợ của Mẹ Maria Vô Nhiễm, cùng với sự giúp đỡ của cha chánh xứ và HĐMVGX.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn phù trợ cho quý xơ để ước nguyện giáo dục văn hóa và đức tin được hoàn thành, và để quý xơ sống Sứ mạng của Hội Dòng giữa lòng giáo hội và xã hội.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top