Đại gia đình ‘chuyển phát nhu yếu phẩm’ thời Covid

Đại gia đình ‘chuyển phát nhu yếu phẩm’ thời Covid

Đại gia đình ‘chuyển phát nhu yếu phẩm’ thời Covid

TGPSG -- Mt mai khi bóng ti ca đi dch qua đi, chúng tôi s luôn nh ti ‘đại gia đình chuyển phát nhu yếu phẩm’ thân thương của mình…

Chúng tôi ai cũng có mt ‘gia đình nh bé’ ca riêng mình, nhưng cách đây hơn 3 tháng, chúng tôi được quây qun bên nhau trong mt ‘đi gia đình đc bit’ của nhà thờ giáo xứ, nơi chúng tôi cùng làm vic 8 tiếng mt ngày như các nhân viên cn mn.

‘Đại gia đình’ này có ti 3 người cha, 4 người mẹ, vi my chc đa con đ các la tui t đôi mươi ti cao niên - mi người mt tánh ý riêng. Nhưng lúc bt tay vào vic thì mi người mt công đon, chuyn tay nhp nhàng cho ti khi hoàn tt.

Mi lúc rau v ti nhà th, khi xe ti đã đu yên ch, các thanh niên thay phiên nhau chuyn tng bao rau-c-quả xuống sân nhà thờ đ mi người m ming bao cho bt nóng. Nếu có rau ci b hư, mi người s làm sch trước khi vô tng bao nh - công đon này nhiu khi mt c ngày.

Các gói hàng hoàn tt s được các xe chuyên dng ch ti các giáo khu trong đa bàn ca nhà th đ phân phát cho người dân, không phân bit tôn giáo. Rau cũng được chia s cho các giáo x lân cn trong ht và nhng nơi nào cn đến. Mi có hơn 100 ngày mà hàng trăm tn rau củ, trái cây, go và nhu yếu phm đã được chuyn ti mi người.

Cha s ca chúng tôi là vị cha chung của ‘đại gia đình chuyển phát nhu yếu phẩm’ này. Hai cha phó - mt v lo hu cn, mt v theo xe chuyên dng phát rau. Một trong những ‘chị lớn’ của ‘đại gia đình’ là ch Trưởng ban Caritas, hăng hái điều động công việc. Các b trên ca cộng đoàn dòng tu, các n tu, thư ký Ban Thường v, các trưởng giáo khu, các trưởng ban vv… cùng chung tay đóng gói nhu yếu phẩm vi tinh thn hip nht, yêu thương, đng trách nhim, không nề hà hay so bì công vic.

Cùng làm vic vi nhau mi thy mi nhà hy sinh mi cách. Các cộng đoàn dòng tu phi thay đi lch kinh sách và gi hot đng ca mình sao cho phù hp vi gi chia rau. Các thành viên của các gia đình giáo dân cũng phi sp xếp ‘vic nhà’ đ không trùng vi gi lên nhà th. Ch Trưởng Caritas phi tm trú nhà th đ điu hành công vic. V chng anh trưởng ban Phc v Thánh l và đa con nh cũng tm trú ti nhà th vì trong nhà có F0 và đ d dàng làm vic khi xe rau v khuya. Riêng cha x chúng tôi thì chy đi chy li như con thoi: theo xe ti ly hàng, nhn quan tài v tr cp cho dân, ct tóc cho mi người, phát thuc cho các F0… - hàng my chc người đã được khi bnh nh các liu thuc ca ngài.

Mt mai khi bóng ti ca đi dch qua đi, chúng tôi s luôn nh ti ‘đại gia đình chuyển phát nhu yếu phẩm’ thân thương của mình, nơi đem li nhng nim vui Cho và Nhn trong thời giãn cách xã hi.

Tóc Ngắn (TGPSG)
(Ánh sáng Gia đình thời Covid)

Top