Chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không?

Chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không?

Chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không?

TGPSG / HenriNouwen -- Thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay dường như đã vắng bóng Đức Kitô rồi, vì thế giới ấy đang chất chứa biết bao nhiêu nỗi đau khổ mà chúng ta phải chứng kiến từng ngày.

Làm sao tôi có thể tin rằng trong một thế giới tăm tối như thế, chúng ta vẫn không ngừng được chuẩn bị để đón nhận Thánh Linh của Đức Kitô?

Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng đây chính xác là thông điệp của niềm hy vọng: Thiên Chúa không hề vắng bóng. Ngài đã sai Con Ngài là Đức Kitô đến để chia sẻ thân phận con người của chúng ta; và Đức Kitô vẫn hằng gửi cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để dẫn chúng ta vào sống thân mật với Ngài trong cuộc sống thần linh.

Ngay trong chính những nỗi đau khổ rất hỗn độn của nhân loại, Chúa Thánh Thần là Thần Tình Yêu vẫn hiện diện cách rõ nét. Nhưng liệu chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không?

Henri J. M. Nouwen

Bởi vì Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ngự chốn vĩnh hằng,
Đấng mang danh chí thánh, Người phán như sau:
Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện,
nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát,
để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung,
và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát.
(Is 57, 15b)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

Top